ASZTRO-SZIMBOLIKA

 

Az asztrológia - ősi hagyomány. Története ugyanolyan mélyen gyökerezik a múltban, mint az emberiség története maga. Az asztrológia minden időben felkeltette az emberek figyelmét. Napjainkban az iránta való érdeklődés igen nagy az egész világon. Emberek, intézmények, szervezetek, társaságok, egyesületek stb. sokasága foglalkozik asztrológiával, dolgoznak rajta, tanulmányozzák különböző szinteken és különféle szempontok alapján.

Számos asztrológiai irányzat létezik: asztro-pszichológia, személyes asztrológia, mezőgazdasági, orvosi, pénzügyi, geopolitikai vagy világ-asztrológia, a kapcsolatok asztrológiája stb. Az asztrológia különlegessége abban rejlik, hogy az Egyetemes, Kozmikus törvényeket tanulmányozva meg tudja találni azok alkalmazását az emberi élet abszolút minden területére.

Íme, mit ír a XX. század híres asztrológusa, D. Radyar a modern asztrológia feladatairól és céljairól.

... A születési képlet a Világmindenség állapotának fókuszált kifejezése pontosan az adott az időpontban és az adott helyen. Ez a képlet az emberi teremtmény egy magja példányának tekinthető, amely éppen hogy megjelent a földi környezetben. Potenciálok meghatározott sokaságával rendelkezik, amelyek a jövőben aktualizálódnak, hacsak a környezet nyomása ezt nem akadályozza meg.

Az asztrológia jelenti az utat az alapvető emberi igazságnak, mint konkrét személyiségnek a felismeréséhez, annak az igénynek a felismeréséhez, melyre válaszul ő megszületett az adott időben és az adott helyen.

Az asztrológia célja, hogy segítsen az embereknek felfedni saját valódi egyéniségüket, segítségükre legyen potenciáljukat aktualizálni és realizálni.

Az egyén azért tapasztal bizonyos eseményeket, mert szüksége van azokra, hogy még teljesebben megvalósíthassa mindazt, ami valójában potenciálisan ő maga.

 

Személyes horoszkóp és kozmogramm

Minden komoly asztrológiai munka az asztrológiai képlet (horoszkóp) számításával és elkészítésével kezdődik. Vagy, ahogy még hívják, a natális képlet, születési képlet számításával. Ezen rögzítik a Naprendszer bolygóinak helyzetét, a Nap és a Hold helyzetét a zodiákus koordináta rendszerben, a kérdéses időpont pillanatában. Ez az esemény pillanata: az ember, állam, vállalkozás, gondolat stb. születésének pillanata.

 

Ezután következik az értelmezés művészete. A horoszkóp szimbolikája feltárja az értelmét azok számára, akik be tudnak hatolni mélységeibe. E rejtelem fő szereplői a bolygók és a Zodiákus jegyek. A horoszkópot meghatározzák a Zodiákus jegyek és az, hogy ezeknek a jegyeknek éppen milyen szögében állnak a bolygók. Az asztrológiai értelmezések másik fontos eleme az aspektusok, amelyek két planéta közötti szögkapcsolatot jelentenek a Zodiákus körön. A horoszkópon az aspektusok a bolygók helyzetének pontjait összekötő vonalak alakjában jelennek meg. És végül, az asztrológiai leírás még egy alapvető momentuma a házak, amelyek a bolygók energiája megnyilvánulásának szimbolikus területét jelzik. Ha a bolygók elhelyezkedése a Zodiákus jegyekben a Föld haladását tükrözi a Nap körüli pályáján, úgy az asztrológiai házak Földünk másik igen fontos mozgásával – saját tengelye körüli, naponta ismétlődő forgásával kapcsolatosak. Ez a második mozgás a naprendszer energiáit osztja szét közvetlenül a Földön, kivetíti azt a földi lét valóságára. Ezért az adott ember horoszkópjában a házak a potenciál konkrétabb megjelenéseivel, az ember veleszületett adottságaival állnak kapcsolatban életének különböző szituációiban. A házak felépítéséhez tudni kell a születés pontos idejét (néhány percnyi pontossággal), valamint a születés helyét.

Ha az ember születésének időpontja pontosan nem ismert, csak születésének napja, akkor a kozmogrammot alkalmazzák. Ez olyan asztrológiai képlet, amelybe nincsenek beépítve a házak. Bár a kozmogramm nem teljes horoszkóp, mégis igen sok adatot tartalmaz az adott emberről és hozzáértő értelmezés alapján igen sok fontos információ forrása.

 

vissza a menühöz

 

Zodiákus jegyek

A tizenkét Zodiákus jegy a fejlődési ciklus tizenkét szakaszát jelenti. Összességükben a világegyetem egységességét jelképezik. Minden jegy saját minőséggel és tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek hatást gyakorolnak a bennük található bolygókra. Egy év alatt a Föld bejárja a teljes Zodiákus kört. A Zodiákus a Föld forgásának ritmusát jelképezi a Nap körül.

 

 

Kos
A Tűz elem első jegye. A szimbólum a bárány szarvait jelképezi. Alapvető tulajdonságai az aktív megnyilvánulásra, cselekvésre való törekvés, a hevesség, a vezetésre irányuló igyekezet. A dinamizmust, szenvedélyt, rámenősséget, elsődleges impulzust, harcot, fékezhetetlen energiát, kompromisszum nélküliséget jelképezi. Az emberi testben a fejre vetítődik.

 

 

Bika
A Föld eleme. Ennek az elemnek az első jegye. A szimbólum a bika fejére emlékeztet, szarvakkal. Gyakorlatiasság, kézzelfoghatóság, stabilitás, tehetetlenség. Felhalmozásra és takarékosságra való képesség. Kitartás a cél elérése érdekében, makacsság. A forma érzékelése, érzékiség. Az emberi testben a nyakra vetítődik.

 

 

Ikrek
A Levegő elem első jegye. Információ közvetítés, kapcsolat. A kölcsönösségre, mozgékonyságra való törekvésben, könnyedségben, állhatatlanságban, változásra való hajlamban nyilvánul meg. A kezekre és a légzőszervekre vetítődik.

 

 

Rák
A Víz elem első jegye. Befelé irányul, a mélybe. Érzelmesség, befelé fordulás, óvatosság. Nagy jelentősége van a múltnak és a lakóhelynek. A gyomorra vetítődik.

 

 

Oroszlán
A Tűz elem második jegye. Állandóan lángoló tűz, világít és melegít. Az Oroszlán, az állatok királyának jelképe a hatalommal és vezető szereppel van kapcsolatban. Alkotó és aktív önmegvalósításra, függetlenségre való törekvés. Csillogás, ragyogás iránti vágy. A szívre vetítődik.

 

 

Szűz
A Föld elem második jegye. A racionalitásra, gyakorlatiasságra való irányultság, a valóság felosztása összetevőire elemzés céljából. Fontosak a részletek. Rendszeretet, pontosság, felelősségérzet, módszeresség. A bélrendszerre vetítődik.

 

 

Mérleg
A Levegő elem második jegye. Jelképe a mérleg két serpenyője. A harmónia és egyensúly problémája. A választás problémája. Törekvés a külvilággal való összhangra, egyensúlyra minden szinten. Nagy figyelmet fordít a kölcsönös kapcsolatok külsőségeire. Esztétikai indíttatás, a szépségnek nagy jelentősége van. A megfelelő pszichológiai típusban igen nagy figyelmet fordít a partneri kapcsolatokra. A derékra, vesére vetítődik, valamint a bőrrel is kapcsolatban van.

 

 

Skorpió
A Víz elem második jegye. Jelképe a skorpió, második jelképe a sas. Ezt a jegyet a Főnix madárral is kapcsolatba hozzák, amely hamuból születik ujjá. Néha azt is mondják, hogy ez a jegy szimbolizálja a jelen világ és a túlvilág közötti határt. A jegyet a hosszú harcra való képesség, az akaraterő, titokzatosság jellemzi. A megfelelő pszichológiai típusban érzelmességet, zárkózottságot, a külső hatások iránti alkalmazkodást és ellenállást, önmaga megújulását, kockázatvállalási hajlandóságot tanúsít. A nemi szervekre és kiválasztó szervekre vetítődik.

 

 

Nyilas
A Tűz elem harmadik jegye. Jelképe az íj megfeszített húrral és felfelé mutató nyíl. Alapvető jellemzője a céltudatosság. Aktivitás a cél elérése érdekében, energia, nagy munkaképesség. Nagy életerő. Törekvés felfelé, a lelki értékekhez. A csípőre vetítődik.

 

 

Bak
A Föld elem harmadik jegye. A jelkép mitikus állatot ábrázol. A törzs felső része hegyi kecske, alsó része ívelt halfarok. Hegyi magaslatok és tengeri mélységek kombinációja. Kézzelfoghatóság, gyakorlatiasság és állandóság a célhoz vezető úton. Ez a befejezett formák jegye, a struktúra pontos megértésével. A gyakorlati eredmény a fontos. A fő és másodrendű szétválasztása, az értékek rangsorának kialakítása. Törekvés arra, hogy pontosan elfoglalja helyét a környezet struktúrájában. Fontos a rend és a törvény tisztelete. A térdre vetítődik és kapcsolatban áll a csontrendszerrel.

 

 

Vízöntő
A Levegő elem jegye. Jelképe a tudás vize, amely elárasztja az emberiséget. A kifejezett polaritás és szélsőségek megnyilvánulásának jegye. Váratlanság, szokatlanság, rendkívüliség, törekvés az újra. Kölcsönösség globális szinten. A megfelelő pszichológiai típusban aktív hozzáállást, függetlenséget, extravagáns, forradalmi viselkedést, a magas és globális célok iránti elkötelezettséget tanúsít. A lábszárra vetítődik és kapcsolatban van az idegrendszerrel.

 

 

Halak
A Víz elem harmadik jegye. Jelképe két, különböző irányban úszó hal, egyik az ár irányában, a másik az ár ellen úszik. Ez a Zodiákus utolsó jegye, a fejlődési ciklus eredményei összegzésének jegye. Itt lehetőség nyílik a megtisztulásra a legmélyebb szinten az új ciklus kezdete előtt, ami csak egy másik szakaszba való átmenetként lehetséges. Az emberi testben a lábfejre vetítődik.

vissza a menühöz

 

 

Bolygók

 

 

Nap
Bolygó rendszerünk központja. Fényt, energiát és életet ad minden élőlénynek a Földön. Jelképezi a személyiség központját, az egyediséget, a tudatos belső lényeget. Alkotói indíttatás, aktivitás, életerő, energiaforrás. Jelképesen irányítja a szív működését.

Hold
Éjszakai világítótest. Jelképezi a tudat alattit, a külvilághoz való alkalmazkodást. A környező valóság legközvetlenebb észlelése és ösztönös reagálás rá. A lélek szimbóluma. Hangulati ingadozások, az érzelmi állapot változásai – mindezeket az állandóan változó Holddal hozzák kapcsolatba. A Hold az anya és anyaság, valamint a női indíttatás szimbóluma az emberben. A gyomor működését irányítja.

Merkúr
A mitológiában Merkúr vagy Hermész az istenek és emberek között közvetít. Jelképezi a gondolkodást, a szellemi képességeket. Ha Isten büntetni akar, elveszi az értelmet. Éppen az értelem ad lehetőséget az igazság megismerésére. Irányítja a beszédet, a kapcsolatteremtési képességet, az információ elsajátítását és feldolgozását, a tanulási és üzleti képességeket.

Vénusz
Szimbolikus kapcsolatban van az ember érzéseivel és érzelmeivel. A Vénusz irányítja az érzelmi megítélést és választást. A Vénusz energiája lágy, harmonikus, nőies, elsimítja a konfliktusokat, béketűrésre és kompromisszumra hangol. Vénusz a szerelem és szépség istennője. Jelképezi a szépség, szerelem, komfort, harmónia, közeli kapcsolatok iránti igényt. Bájt, vonzerőt ad, képességet, hogy a partnert magához vonzza.

Mars
Jelképezi az emberben az aktivitást, férfiasságot, dinamizmust, agresszivitást. Irányítja az aktív tevékenységre való képességet, hogy vágyaikat beteljesítsék. Az emberi akarat tulajdonságait jelzi. Képesség a szembenálló körülményekkel való harcra.

Jupiter
Jelképezi az ember képességét lehetőségeinek, tevékenységi körének bővítésére, a fejlődésre, növekedésre, terjeszkedésre. Jupiter kapcsolatban van ugyancsak a szociális és lelki irányultsággal, a cél elérése iránti képességgel. Jupiter szerencsét, segítséget, védelmet és előnyös lehetőségeket hordoz, képessé teszi az embert a nagylelkűségre, könyörületességre, a segítségre másoknak. A spirituális Tanító képességeit is nyújthatja.

Szaturnusz
Jelképezi a törvényt, sorsot, karmát, igazságosságot, az érdemek megjutalmazását. Ez a korlátozások, az adósság visszafizetési kötelezettségének princípiuma, a határok megvonásának elve, a forma elve. A Szaturnusz a könyörtelenül múló idő, a sors, az elkerülhetetlenség jelképe. A Szaturnusz belső tartást ad az embernek, orientációt, az önfegyelem képességét, azt a képességet, hogy pontosan kialakítsa és megtalálja saját helyét.

Uránusz
Jelképezi a emelkedettebb mentális képességeket: ösztönösséget, tisztánlátást, telepátiát. Az Uránusszal kapcsolatos az ember képessége arra, hogy a tudat magasabb szintjére lépjen. Ez a reformerek, felfedezők, asztrológusok, tudósok bolygója. Az Uránusz a megújulás szükségességének tudatát hordozza, törekvést az újra, új ismeretekre, a világ új megértésére, a személyiség kibontakozására, az egész emberiség egységére, a Világmindenséggel történő egyesülésre.

Neptunusz
A legmagasabb rendű érzéseket, a legmagasabb rendű szerelmet jelképezi. Kapcsolatban van a legmélyebb élményekkel és érzékeléssel, a vallási érzésekkel, a misztikus tapasztalattal. Az érzékelés feloldásának állapotát nyújtja, egészen az anyagi világban való tájékozódás elvesztéséig. A Neptunusz kedvezőtlen hatása esetén a horoszkópban lehetséges az ehhez hasonló állapotok elérésére való törekvés alkohol vagy narkotikum segítségével.

Plútó
A mitológiában az alvilági birodalom istene. A legfelsőbb akaratot jelképezi. Átalakítja az embert, felelős az örökkévalóságba való átmenetért. Jelképezi a halál és az örökkévalóság rejtélyét, a megkerülhetetlen erőt, energiát, amely képes feltámasztani a halálból, az ujjá születés, regenerálás energiáját nyújtani. Kapcsolatban van a kollektív energiákkal, a tömegek irányításának képességével. Jelképezi a különlegesen nagy teljesítményű energiákat (többek között az atomenergiát).

 

vissza a menühöz

 

 

A bolygók hatása

A valós életben a bolygók kapcsolatba hozhatók az emberi élet meghatározott területeivel. A bolygók a képletben való elhelyezkedéstől, valamint egymáshoz viszonyított helyzetüktől függően megnyilvánulhatnak negatív vagy pozitív oldalukról, befolyásuk lehet negatív vagy pozitív a hatásterületükön belül.
A továbbiakban a bolygók befolyásának legelterjedtebb típusait mutatjuk be, a hatás megnyilvánulásának pozitív (+) vagy negatív (-) változataiban.

Nap

(+) Kedvező az alkotásra, a személyes aktivitásra, egészségre, erő gyűjtésére, vezetői aktivitásra, a népszerűség növelésére, szerencsére, sikerre a játékban, szórakozásra, munkahelyi előrehaladásra, bemutatókra, előadásokra.
(-) Kedvezőtlen mindezekre és megjelenhet még túlzott becsvágyban, hatalommal való visszaélésben, egoizmusban, hiúságban.

MERKÚR

(+) Megfelelő idő mindenféle kapcsolatra, kommunikációra, találkozásra a média képviselőivel, utazásokra, gépkocsival kapcsolatos ügyekre, szellemi tevékenységre, érintkezésre, közvetítésre, kereskedelemre, rokoni találkozásokra, tanulásra, irodalmi és kiadói tevékenységre, orvoshoz fordulásra.
(-) Bonyolult mindezek vonatkozásában. Jobb, ha nem ír alá fontos dokumentumokat, nem foglalkozik reklámmal, lehetnek problémák a kapcsolatokban, bonyodalmak a tárgyalásokon, az utazáskor. Óvatosnak kell lenni a gépkocsi kormányánál, problémák léphetnek fel a figyelem koncentrációjával, a rossz reakcióval kapcsolatban.

VÉNUSZ

(+) Legmegfelelőbb idő a szerelemre, partneri kapcsolatokra, az anyagi helyzet javítására, bírósági és jogi ügyek megoldására, művészetre, kozmetikára, ékszervásárlásra, általában a drága vásárlásokra.
(-) Lehetségesek a pénzzel kapcsolatos problémák: óvakodjanak a kiadásoktól, ne vásároljanak drága holmikat, és egyáltalán, takarékoskodjanak a pénzzel. Lehetnek problémák a partneri kapcsolatokban és a házasságban. Jobb, ha nem szerveznek bemutatókat és nem kezdenek kiállításokat.

MARS

(+) Kedvező idő a versenytársak elleni harcra, saját erőre és akaratra támaszkodva megvalósítani a saját elképzeléseket, az üzleti aktivitásra, személyes vállalkozásra, vezetői szerepre, a fizikai terhelésekre és sportra, harcászatra és mindenre, ami gépekkel és fémekkel van kapcsolatban, az intim élet aktivizálására.
(-) Megnő a konfliktusok, a konkurenciával való konfrontáció, sérülések, és balesetek valószínűsége. Érzelmi kiegyensúlyozatlanság, az idegrendszer túlterhelése.

JUPITER

(+) Kedvező az ügyek kiterjesztésére, a távlati tervezésre, a szponzorokhoz és mecénásokhoz fordulásra, a pénzügyi és banki ügyletekre. Távoli utazások kezdetére, jogi ügyletek bonyolítására, külföldi problémák megoldására, vallási és filozófiai tevékenységre.
(-) Jobb, ha nem foglalkozik az ügyek kiterjesztésével, komoly pénzügyi befektetésekkel, pénzügyi és banki problémákkal, nem kér segítséget, nem utazik külföldre, nehéz fejleszteni a külföldi projekteket.

SZATURNUSZ

(+) Kedvező idő a főnökökkel, a hatóságok és törvénykezés képviselőivel, a vezetőkkel és az adminisztrációval való érintkezésre. Előnyös az ingatlanokkal, építkezéssel, fennálló törvényhozással kapcsolatos kérdések megoldásában. Ez az ideje, hogy rendet és fegyelmet teremtsen, teljesítse ígéreteit, előrelépjen a munkahelyén és karrierjét építse. Ez az ideje, hogy egészségét stabilizálja, fogait, csontrendszerét kezeltesse.
(-) Ne keresse a főnököket, ne lépjen kapcsolatba a hatóságokkal. Munkahelyén kiéleződhet a helyzet. Kedvezőtlen különböző formalitások, cégek alapítása és bejegyzése, ingatlanok szempontjából. Figyelmet kell fordítani a betegségek megelőzésére, különösen a krónikus betegségek és a csontrendszer betegségei esetén. Megnő a sérülések valószínűsége.

URÁNUSZ

(+) Kedvező idő új projektek, tervek kidolgozására, ismeretségek, kapcsolatok létesítésére, új technika bevezetésére és használatára, valamint az információs technológiák, repülés, űrhajózás, elektronikus technika, számítógépes üzletek szempontjából. Reformok és átalakítások. Tárgyalások és konferenciák globális kérdésekben. Találkozók barátokkal és elvbarátokkal.
(-) Felmerülhetnek a technikával, számítógépekkel, repüléssel kapcsolatos problémák. Az idegrendszer ingerlékeny. Váratlan események, kapcsolatok megszakítása. Nem kell számítógépeket vásárolni.

NEPTUNUSZ

(+) Ez az ideje, hogy a művészetekkel foglalkozzon, kiéleződik az érzékelés, az ösztönök. Kedvez a romantikus szenvedélynek és szerelemnek. Elmélyülnek a vallási érzések, az élet filozófiai felfogása. Ez az ideje, hogy a könyörületességet és jótékonyságot tanúsítson, gyógykezeléssel, gyógyíttatással foglalkozzon. Ideje a haditengerészet, tenger, olaj, vegyipar, vodka kérdéseivel foglalkozni. Hasznosak a vízgyógyászati kezelő eljárások, úszás, gyógyfüvekkel való kezelés, homeopátia. Az élet kérdéseinek irracionális megközelítése. A nemzeti kérdések aktualizálódnak.
(-) Csalás és megtévesztés, intrikába való bevonás, üzleti hibák valószínűsége, bonyodalmak a racionális problémák megoldásában, nehézségek a figyelem koncentrációban. Különösen nem javasolt alkohol, kábítószerek fogyasztása. Mérgezés és gyógyszerek helytelen használatából adódó komplikációk veszélye. Az ember a szokásosnál inkább ki van téve kísértéseknek és jobb, ha nem kezd bonyolult problémák megoldásába.

PLÚTÓ

(+) Kedvez a transzformációnak, a régitől való szabadulásnak, mindenféle átalakításnak, átszervezésnek, hatalmi és vezetői ambíciók megnyilvánulásának, a politikai aktivitásnak, kollektív és csoportos rendezvényeknek, az intim élet aktivizálásának, sok erőt és energiát adhat.
(-) Bűnözés, baleseti és sérülési szituációk veszélye. Ha lehetséges, nem végezzenek sebészeti műtéteket. Nem érdemes vitás kérdéseket boncolni, különösen kollektíván belül. Politikai ellentétek, konfliktusok kiéleződése.

 

vissza a menühöz

 

 

Asztrológiai aspektusok

A horoszkópban a bolygók közötti szögkapcsolatokat aspektusoknak nevezik. Létezik az aspektusoknak egy meghatározott csoportja, amelyet az asztrológiában a legjelentősebbnek tekintenek. Ezek: 180 fok vagy oppozició, 120 fok vagy trigon, 90 fok vagy kvadrát, 60 fok vagy szextil, 0 fok vagy konjunkció. Ezeket az aspektusokat a horoszkópban vonalakkal ábrázolják, amik azokat a bolygókat kötik össze, amelyek között az adott aspektus fennáll. 180 fok és 90 fok feszült aspektusoknak számít. Ezekkel bizonyos bonyodalmakat és akadályokat hoznak kapcsolatba, amiket le kell győzni, meg kell változtatni. 120 fok és 60 fok harmonikus aspektusnak számít. Ezekkel kedvező feltételeket, lehetőségeket, szerencsét és sikert hoznak kapcsolatba.

0 Konjunkció

Egység, az energia koncentrációja és a bolygók funkciójának egybeolvadása. Törekvés arra, hogy különböző funkciókat egyesítsen és maximálisan kifejezzen. Ha a bolygók különböző kvalitásúak, felmerülhetnek feszültségek és bonyodalmak.

60 Szextil

Alkotóképesség, szimpátia, vonzalom, vonzódás, megértés, nyitottság, a lehetőségek megteremtése. A konstruktív tevékenység aspektusa.

120 Trigon

Harmónia, elmélkedés, nyugalom, teljesség, nagylelkűség, a távlatok meglátása, stabilitás, állandóság.

90 Kvadrát

Harc, energia, feszültség, stressz, bátorság, óvatlanság, türelmetlenség, sietősség, kiegyensúlyozatlanság, nyílt konfliktus vagy passzivitás, gyengeség, lustaság, késedelem, botrányosság, hangosság, harsányság.

180 Oppozíció

Ellentmondásosság. Erős kölcsönhatás, egyik végletből a másikba való átmenet, a szerelemből gyűlöletbe és fordítva. A polaritások alkotói szintézise vagy pszichológiai konfliktusa, amiket egyesíteni kell.

Házak

Ha a horoszkópban a Zodiákus jegyek a Föld Nap körüli forgásával kapcsolatosak, úgy a házak egy másik, a földi élet számára fontos ritmust jelképeznek – a Föld forgását saját tengelye körül. Ezt a forgást a Föld egy nap alatt végzi el. Ebben a ciklusban a Föld bármelyik pontja egy nap alatt áthalad az összes Zodiákus jelen. Az asztrológiában 12 ház létezik, ezek 12 részre osztják a horoszkópot. Attól függően, hogy az ember a Föld melyik pontján született és a nap melyik idejében, ezek a házak a horoszkópban különböző módon helyezkednek el. A születés pillanatában a keleti horizonton mindig megjelenik a Zodiákus valamelyik foka. Ez a pont az első ház kezdete, ascendensnek nevezik. Ez egy igen fontos asztrológiai tényező. Az újszülött ember földi észlelésének a kezdete, az ő egyéni, tudatosuló pszichológiai horizontjának indíttatása életében. Ott, ahol ő először meglátta a Nap fényével elárasztott Földet, vagyis megszerezte a külvilág észlelésének első tapasztalatát. Az ascendens elhelyezkedése alapján a képletben következtetni lehet az ember jellemére, hajlamaira, még külsejére is. A képletben az ascendens jele As, az ezzel ellentétes pont, a 7. ház jele Ds.

Az ascendenstől kezdődik a házak számozása. Az ascendens – az első ház kezdete. Minden ház a földi lét egy meghatározott területét jelképezi. Ezért, attól függően, hogy a ház hol helyezkedik el a képletben és milyen bolygók esnek bele, arra következtetnek, hogyan alakulhat az ember élete az adott területen, milyenek vele született hajlamai ebben az irányban.

1. ház: egyéniség, a személy ragyogó különlegességei, személyiségének motívumai, ahogyan megjeleníti önmagát a világ előtt és ahogyan a világ befogadja őt.

2. ház: potenciális tartalékok, felismert értékek, saját munkával megteremtett anyagi jólét.

3. ház: kapcsolatok, az információ befogadása, tanulás, nyíltság.

4. ház: család, otthon, az otthon melege, a hagyományokhoz való viszony. A képletben a 4. ház kezdetétek jelölése Ic.

5. ház: szerelem, alkotás, gyerekek.

6. ház: munka, egészség.

7. ház: partnerség, kölcsönös kapcsolatok, házasság.

8. ház: transzformáció, feszültség, kockázati zónák, mások segítségével megszerzett pénz.

9. ház: felsőfokú végzettség, a lehetőségek bővülése, célok, filozófia, külföldi kapcsolat.

10. ház: elhivatottság és karrier, önmegvalósítás a szakmában, önmegvalósítás általában. A képletben a 10. ház kezdetétek jelölése Мс

11. ház: barátok, ideálok, törekvés az újra, magas eszmék.

12. ház: külső korlátok, a múlt tanulságai, belső és szellemi élet.

A házak jelképeinek spektruma természetesen ennél szélesebb, itt csak a leginkább közismert vetületeket mutattuk be.

 

vissza a menühöz

 

A HOLD FÁZISAI

 

Újhold:Újhold idején életerőnk a havi ciklusban a minimumon van. Ezért ilyenkor jobb, ha tartózkodunk a megerőltető fizikai vagy érzelmi terheléstől. Az étkezésben is javasolt a mértékletesség. Ez megfelelő idő arra, hogy végiggondoljuk és megtervezzük az eljövendő ügyeket, mivel új holdciklus veszi kezdetét.

Első negyed: A Hold növekszik. A növekedés válságának ideje a havi kozmikus ciklusban. A megkezdett ügyek bizonyos akadályokba ütközhetnek. Ettől nem kell félni, erőt kell kifejteni a legyőzésükre. Kell, hogy legyen elegendő energia és akarat. Ellenkezőleg, a családi kapcsolatokban viselkedjenek nyugodtabban, ne provokáljanak ki konfliktusokat, ne követeljenek családtagjaiktól semmit.

Telihold: Az adott havi holdciklusban, maximum energia mellett változik a Hold energetikája: a növekedési fázist a csökkenési fázis váltja fel. Egyrészről sok az energia, másrészről az új energetikai szituációhoz való átrendeződés és alkalmazkodás szükségességének stresszhelyzete. Nagy érzelmi, pszichikai felindulás.

Utolsó negyed: A Hold fogyatkozik. A válság lehetőségének időszaka a holdciklus befejezése előtt, amikor korrigálni kell a folyó ügyeket. Lehet, hogy valamiről le kell mondani, valamit egy hét múlva valamennyire másként, más módon kell újra kezdeni. Most nem megfelelő az idő az új ügyekhez. A külső körülmények csak a korrekció irányát mutatják.

 

vissza a menühöz

 

Hold a Zodiákus jegyekben

Hold a Kosban: Amikor a Hold áthalad ezen a tüzes jegyen, jó belekezdeni energiát és kezdeményezést igénylő ügyekbe, amelyeket ugyanakkor gyorsan, egyszerre be is lehet fejezni. De az ilyen Hold nem kedvez az állhatatosságnak. Megfelelő idő a sportra, fizikai terhelésre. Az emberek a szokásosnál érzelmesebbeké, impulzívabbakká válhatnak. Az étkezéshez megfelelnek a meleg ételek, de olyanok, amik nem túl sok idő alatt készülnek el.

Hold a Bikában: Ebben a jegyben a Hold gyakorlatias és nyugodt életritmusra hangol. Kedvező idő minden házi munkához. Szerencsés vásárlásokat lehet eszközölni. Sikeresen párosul az érzelmi lelkesedés és az állhatatosság, a gyakorlati eredményre való törekvés. A megfelelő idő arra, hogy pénzt keressen. Az ilyen Hold segít rendbe hozni a magánéletet is. Ugyancsak kedvező az alkotói gondolatok reális megvalósításához. Ebben az időszakban különösen értékelik a bőséges, finom ételeket, a kulináris újdonságokat.

Hold az Ikrekben: Itt a Hold a mozgékonyságra, könnyűségre, széleskörű nyitottságra, a legkülönfélébb információk iránti érdeklődésre hangol. A megszokottnál könnyebben mennek a rugalmasságot, gyors reakciót igénylő ügyek. Sikerülhet néhány ügyet párhuzamosan intézni. Az ilyen Hold jó hátteret jelent a tanulmányok különböző formáinak, az intellektuális tevékenységnek. Kulináris szempontból jó a változatosság, könnyű ételek és kellemes beszélgető társak az asztal mellett.

Hold a Rákban: A Hold itt a legerősebb és Önök felhasználhatják az energiáját arra, hogy rendbe hozzák családi kapcsolataikat és otthoni dolgaikat. Nagyra értékelik a finom és egészséges ételeket. Ízlenek a hagyományos ételek. A Hold háttere kedvez az érzelmileg meleg, szelíd és bizalomgerjesztő érintkezésnek. Ez jó a szülők és gyerekek kapcsolatában és a szerelmes pároknak is. Kedvező időszak, hogy otthonával vagy kertjével foglalkozzon. Minden dolog jobban fog menni, ha érzelmileg kapcsolódik hozzájuk..

Hold az Oroszlánban: Az ilyen Hold kedvez a legragyogóbb tulajdonságok megnyilvánulásának, a személyiség alkotó megnyílásának. Gyarapodnia kell az aktivitásnak, hévnek, művésziességnek, játékosságnak, az óhajnak, hogy vezetői tulajdonságait kimutassa, az ünnep, élvezetek, szerelem kívánásának. A gyerekekkel való érintkezést mindnyájan élvezik. A gasztronómiában is helye van az ünnepnek. Kedvező időszak a művészetekre, színházra, kiállításokra, koncertekre.

Hold a Szűzben: Nagy jelentősége van a gyakorlatiasságnak, pontosságnak, szabatosságnak és határozottságnak minden dologban. Kedvező időszak a mindennapi munkához, a papírmunkához, az elemző tevékenységhez, az olyan dolgokhoz, amelyek részletekre és apróságokra irányuló figyelmet igényelnek. Hasznos a szabadidős tevékenység, az egészségről való gondoskodás. Ugyancsak jó otthon kitakarítni és rendet csinálni. Jobb, ha nem viszi túlzásba az étkezést. Lehet diétára gondolni.

Hold a Mérlegben: Jó időnek számít az érintkezéshez, különösen a szeretett emberrel. A Hold háttere kedvez a vitás és konfliktusos kérdések megoldásának. Jó időszak minden művészeti ág műveléséhez, a művészetbe való bekapcsolódáshoz. Az ügyekben, beleértve a pénzügyi dolgokat is, segítségre lehetnek a megbízható partnerek. Ebben az időszakban az esztétikai tényező fontos szerepet játszik egész idő alatt.

Hold a Skorpióban: A Hold háttere bizonyos érzelmi feszültséget hozhat létre. Ajánlott elkerülni a vitatkozást, a féltékenységet és konfliktusokat. A Hold ilyen hatása kedvez a szexualitás erősödésének. Az ügyekben megnő az ösztönösség szerepe, de jobb elkerülni a kockázatot. Megnőhet az érdeklődés minden iránt, ami titokzatos, rejtélyes, misztikus. Jó időszak az elemző munkához.

Hold a Nyilasban. A Hold háttere kedvez a magabiztosság erősödésének, a bizalomnak saját erőnkben, a függetlenségre való törekvésnek. Az élet megítélése optimistábbá válik. Erős vágy a változásokra, új ismeretekre, lehetőségek szélesítésére. Ez az időszak kedvezőnek számít az üzletnek, reklámnak, jogi kérdések megoldásának, külföldiekkel való kapcsolatnak, tudományos tevékenységnek, tanulásnak, sportnak, ünnepeknek, szórakozásnak és szellemi munkának. Kulináris értelemben sikeresek a népszerű tengerentúli ételek.

Hold a Bakban: Visszafogottságra, komolyságra, gyakorlatiasságra és felelősségre hangol. Jó ilyenkor a hangsúlyt a munkára, karrierre, munkahelyi és családi kötelezettségeinek teljesítésére helyezni. Jó ilyenkor rendbe hozni dolgait. Az étkezést ne vigye túlzásba, egyszerű, könnyen emészthető ételeket egyen. Megfelelő idő a böjtre.

Hold a Vízöntőben: A Hold háttere kedvez a megújulásnak, változásnak és kísérleteknek. Megnőhet az érdeklődés minden új, szokatlan, extravagáns iránt. Jó időszak a különféle érintkezésekhez, új ismeretségekhez, baráti találkozókhoz, szellemi tevékenységhez, új ötletek és tervek kidolgozásához. Jó időszak az elektronikával, számítógépekkel, internettel, programozással, informatikai technológiákkal, műszaki újdonságokkal való foglalkozáshoz.

Hold a Halakban: Erősödik az érzékenység és fogékonyság. Az emberek érzelmesebbek lehetnek, idealisták és romantikusak. Sok dolgot személyesebben és irracionálisan fognak fel. Erősebben jelenhet meg, mint bármikor a vágy az ellazulásra vagy önmagába fordulásra, vagy arra, hogy elmélyedjen az illúziók és fantázia világába. Idegen befolyás alá lehet kerülni, csalatkozni lehet saját elvárásainkban. Ez az időszak kedvez az alkotásnak, művészetnek, szerelemnek. Ezen kívül, a Halak jelképe a vallásossággal, szellemi élettel is kapcsolatos, így ez áldásos időszak a templomok látogatására, a lelki gyakorlatokra és a rászorulóknak nyújtandó segítségre.

 

vissza a menühöz

 

Írjon nekünk

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept