ASZTROLÓGIA ÉS A KÉRTÉSZÉT

Ne dobjanak köveket mások kertjébe – foglalkozzanak inkább a sajátjukkal.

Annak ellenére, hogy a mezőgazdaság meghatározott, évszázadok alatt kikristályosodott szabályok, törvények alapján működik, a Zodiákus minden egyes jegye kétségtelenül másképpen értelmezi azokat. Van, aki nem ismeri el a hagyományokat, mások minden szavát betartják és szentül hisznek megingathatatlanságában. Van, aki számára a termés – az élete, mások azért utaznak ki a szabadba, hogy élvezzék telkükön a vad természetet. Van, aki aggódik, mit szólnak a szomszédok, ha csak egy szál gyomot is látnak kertjükben, másokat ez egyáltalán nem érdekli, függőágyuk kényelméből nézve. Mindenkinek más-más céljai vannak és az eredmények is különbözők. De bárhogy is van, mindenkiben egyformán lakozik a természet iránti szeretet, mert az igazi, nyaraló és veteményes nélküli városlakót bizonyára nem fogja érdekelni ez a naptár, teljesen konkrét tematikájával.

KOS

Ennek a lendületes jegynek arra van szüksége, hogy körülötte minden ugyanolyan lendületesen és buján nőjön, akár még a termés kárára is. És ami megtermett, azt ugyanolyan sebesen el is kell fogyasztani. Ezért a Kosok olyasmit szeretnek ültetni, amit azonnal az asztalra is lehet tenni. Mars, a harc istene pártfogolja és győzelemre viszi ezt a jegyet. Ami elengedhetetlen, amikor a kártevőkkel harcba kell szállni. Mindezt a Kosok élvezettel teszik, határozottan és nyíltan szállnak harcba ellenük – senki sem vetekedhet velük a gyomlálásban, gyökerestől való kiirtásban, metszésben és a legyőzött ellenség elégetésében. A Kosok hamar fellángolnak egy új ötlet hatására, de ugyanolyan gyorsan le is lohadnak és ezért kertjeikben sokszor lehet látni a heves, de befejezetlen tevékenység eredményeit. A Kosok jól el tudnak igazodni a gyógynövények között, vagy azt gondolják, hogy jól eligazodnak - de igazságukba vetett megingathatatlan hitük mindenképpen javára válik az általuk készített főzetek gyógyító erejének.

BIKA

Ők azok, akik alapvetően olyasmit ültetnek kertjeikben, amit el lehet tenni a kamrában. A Bikák kertjeiben a virágok, dekoratív növények a legkevesebb helyet foglalják el. De milyen munkabírással és makacssággal termesztenek mindent, ami elfogyasztható és ami hasznos! Kertjeik, veteményeseik bő termést hoznak. Rejtély, hogyan sikerül nekik kis telkükön akkora termést elérni, ami egy egész kolhoznak is dicséretére válna. Még az ablakpárkányon, még télen is képesek annyi mindent termeszteni, amennyit a kevésbé termékeny jegyeknek nyáron sem sikerül. A nyalánk Bikáknál elsőbbséget élvez minden, ami édes ízű, ezért ennek megfelelően választják ki, mit is termesszenek. Mezőgazdasági politikájuk három pillére - az egyszerűség, szerénység és a gyakorlatiasság.

IKREK

A kíváncsi Ikreknek, ha kertészkedéssel foglalkoznak, mindig akad dolguk a veteményesben. Begyűjtik az információt, használják az eszüket és mindent elérnek. Igaz, mindemellett néha felületesek is. Általában ismerik az összes szomszédot, minden újdonságról értesülnek nyaralójuk környékén és gyorsan alkalmazkodnak bármilyen változáshoz. Az Ikrek telkein általában sok a fű, egyrészt kölcsönös szimpátiájuk miatt, másrészt viszont azért, mert nekik nem érdekes gyomirtással foglalkozni. Ezt a tulajdonságukat sikeresen tudják alkalmazni gyógynövények termesztésénél. Az Ikrek kertje és veteményese elkápráztatja sokszínűségével mindazt a rengeteg embert, akiket ez a társaságszerető jegy meghív magához. Ez a sokszínűség azonban minden szezonban más és más lehet, mert az Ikrekre az állandóság nem jellemző.

RÁK

A Rákok figyelmesek és érzékenyek minden iránt, beleértve kertjeiket, veteményeseiket is. És kétségtelenül teljes viszonzásra számíthatnak. Csak a Bikák mérhetők össze a Rákok mezőgazdasági teljesítményének pazarságával. Belső ritmusuk összhangban áll a Holddal, amelynek ciklusai a legnagyobb hatással vannak a növényekre. Ezért el lehet mondani, hogy a Rákok a növényekkel azonos nyelven beszélnek és kitűnően megértik egymást. Ilyen kölcsönös megértést a Rákoknak az emberekkel elérni sokkal nehezebb. Ezért ennek a jegynek a képviselői különösen jól érzik magukat, ha sikerült „gyökeret ereszteni” a városon kívül és kapcsolatban tudnak lenni a természettel egész évben, nemcsak szabadságuk alatt. Igyekezetük, hogy bebiztosítsák magukat és családjukat az éhenhalástól kiterjedt mezőgazdasági tevékenységre sarkalja őket, amit családjuk minden tagjának kötelezően el kell ismerni otthon, a közös asztal mellett. Telkükön minden elég hagyományosan van kialakítva, de sok fantáziával.

OROSZLÁN

Az Oroszlánok számára a kert és a veteményes – az a hely, ahol alkotnak, kifejezést adnak ragyogó egyéniségüknek és általában túl sokat nem törődnek a magas hozammal. Mert, ha jól meggondoljuk, nem is királyhoz méltó reggeltől estig fáradozni. De könnyen ösztönözhetnek erre másokat. Ők maguk pedig szenvedélyesen fognak foglalkozni azzal, ami lenyűgözi őket, például könnyű nyári kalandba kezdenek. Viszont, ha már eltökélték magukat, hogy valamit termesztenek, akkor minden csakis úgy lehet, ahogy ők akarják, vagy érdeklődésük a dolog iránt azonnal megszűnik. Sok Oroszlán olyan szemmel tekint telkére, mennyire lesz kényelmes gyerekei számára hancúrozni ott. Egy kényelmes nyugágy a napsütötte gyepen, gyönyörködni gondosan ápolt virágaiban – ez kell az igazi nyaraló Oroszlánnak (semmi esetre sem szabad összetéveszteni egy veteményes gazdájával).

SZŰZ

A Szűz, megnevezéséből adódóan, nem igazán termékeny. És ha a Szüzek harcba szállnak a termésért, akkor a győzelmet csakis munkabírásuknak, rendszerességüknek, igyekezetüknek köszönhetik, törekvésüknek, hogy szigorúan betartsanak mindenféle szabályt, előírást - és annak, hogy semmi apróságot sem tartanak mellékesnek. Telkük elkápráztatja a szemet, olyan rend van rajta. Ha sok bonyolult és munkaigényes növény pompázik a telken, az kimeríti a házias Szüzet. Mert a Szűz mindent csak maga csinál, senkiben nem bízik meg, semmit nem mulaszt el, semmit nem vesz könnyen és azt szeretné, ha minden ideális lenne. Ezért a Szűz számára a legmegfelelőbb növények – a nem túl kényes, szemet gyönyörködtető díszcserjék. Szívesen foglalkoznak mindenféle salátával és füvekkel. Ügyes természeti adottságaikat sikeresen fel tudják használni a gyümölcsszedésben, a termés begyűjtésében és azután az eltevésben. A Szüzeknek azt lehet javasolni, hogy kerüljék a túlterhelést, a gyomlálást váltogassák kellemes pihenéssel a függőágyban és sétákkal a friss levegőn.

MÉRLEG

Szépség, harmónia – erre törekszenek a Mérleg jegyében születettek. Ellentétben a gyakorlatias Rákokkal és a földhöz ragadt Bikákkal őket inkább a virágágyások, dekoratív fák, bokrok érdeklik. Uralkodó bolygójuk, a Vénusz hatására szép környezetet igyekeznek kialakítani maguknak, a veteményes által nyújtott primitív örömök számukra nem igazán vonzóak. A Mérleg szereti a harmonikus összhatást, ezért senki sem tudja náluk jobban, hogyan kell a magokat elvetni, milyen növények illenek egymáshoz és milyeneket kell távol tartani egymástól. Náluk jobban senki sem tudja kialakítani az ágyásokat, virágos kertjeik szemet gyönyörködtetők. Ha több határozottság és felelősségérzet lenne bennük, akkor telkük az esztétikai tökéletesség mintaképe lehetne. Viszont, ha mégis veteményes kerül érdeklődési körükbe, akkor ott bizonyára valami kifinomult, nem nehézsúlyú fog teremni.

SKORPIÓ

A Skorpió mezőgazdasági sikerei teljes mértékben és kizárólag az akaratától függenek. Általában sikeresen tudnak eltávolítani mindent, ami felesleges és megtisztítják a helyet az új hajtások számára. Mivel természetüknél fogva kísérletezők és szeretnek a végbemenő folyamatok lényegébe behatolni, bizonyosan ismerik a veteményesek és kertek számos titkát. Viszont bennük magukban sokszor nincs elég energia és állhatatosság, ezért kedvelik inkább az állóképes, igénytelen növényeket, amelyek kiemelt helyet kapnak telkükön a tövises, tüskés vagy csípős növényekkel egyetemben. Ugyanúgy, mint a Kosok, ők is keményen harcolnak a kártevőkkel, de más módszerekkel – lopakodva, előnyben részesítve a mérgező anyagokat. És nincs, aki vetekedhetne velük a műtrágya használatában. Ha a Skorpió a komposzt halomban csiperkegombát termeszt, hihetetlen termést tud elérni. A Skorpióknak azt lehet tanácsolni, legyen több türelmük és jóindulatuk a növényekkel szemben és legyenek figyelmesek azok gondozásában.

NYILAS

A Nyilasok szeretik a természetben kipihenni a civilizáció fáradalmait. Mivel természetüktől fogva kicsit nomádok, ritkán tudnak egy helyben megmaradni. Különben is, nem igazán szeretik a rutin- és vesződséges munkát, ami elengedhetetlen azok számára, akik bő termést szeretnének elérni. Bár a bő termés ellen nincs semmi kifogásuk. De ha már saját telkükkel foglalkoznak, akkor előnyben részesítik a tengerentúli magokat és növényeket. Szívesen veszik át a külföldi szakemberek tapasztalatait. A Nyilasok arról is híresek, hogy szeretik kiterjeszteni saját terüket. A szomszédok neheztelhetnek rájuk, mert növényzetük átterjed az idegen területre. A Nyilasoknak sokszor van szerencséjük az életben, ezért nincs abban semmi különös, hogy a szárazság, a fagy az ő telküket sújtja legutolsó sorban. A Nyilasok kedvelik a nyitott tereket és a céltudatosan felfelé igyekvő növényeket. Nem szabadna elfelejteniük, hogy felelősek azért, amit elültettek, mert nekik semmibe sem kerül felkerekedni és sorsára hagyni mindent.

BAK

A Bakok mindent komolyan, felelősségteljesen vesznek. Így viselkednek kertjeikben, veteményeseikben is. Nagyon eredmény centrikusak és ha éppen nincs más fontos céljuk vagy feladatuk, fejük búbjáig elmerülhetnek a mezőgazdasági gondokba, semmi mással nem törődve. Ez a munkaszerető és ésszerű jegy sokat el tud érni, mert megszokta, hogy önmagát nem kímélve dolgozik. Telkén a rend ideális, az ágyások egyformák, szabályos alakúak, a fák és bokrok gondosan meg vannak metszve, nincs semmi felesleges. Néha nagyobb figyelmet fordítanak a formára, mint a tartalomra, túlságosan is betartják a szabályokat, félnek az új ötletektől és módszerektől. A Bakokkal nem könnyű egyezségre jutni, és ha ők zöldséget ültetnek, a többi családtag viszont inkább mást szeretne, egyszerűbb azt megvenni a piacon, mint meggyőzni a Bakot, hogy elgondolásain változtasson.

VÍZÖNTŐ

Bár a Vízöntők jelleme független és szabadságszerető, nagyon kötődnek a földhöz. A munkaszerető Szaturnusz és az új ötletekkel teli Uránusz, a Vízöntők uralkodóinak harmonikus együttese szép hajtásokat eredményez. De ha az egyensúly megbomlik és Szaturnusz győz, akkor a Vízöntők telkei mint két csepp, hasonlítani fognak a Bakok telkeire. Viszont, Uránusz győz, akkor ne várjanak semmi termést, mert az ilyen Vízöntőket annyira hatalmukba kerítik az ötleteik, hogy elfelejtkeznek azok megvalósításáról. A Vízöntők szeretik megismerni az újat, szeretnek kísérletezni és általában mindent a maguk módján csinálnak. Ennek az az eredménye, hogy új fajták, soha nem látott hibridek és nem hagyományos módszerek jelennek meg. De a Vízöntőket elragadja a változások szele, nehéz időben megállni. És, megnevezésükhöz híven, legszeretettebb foglalatosságuk – az öntözés, amit néha elvisznek az abszurditásig és ezzel gyökerestől pusztítják el mindazt, amit elültettek. Ezért a Vízöntők és a növények közötti legerősebb barátság a vízszerető növényekkel szövődik.

HALAK

Telkük általában árnyékos, hűvös még a legforróbb napokon is és illatozik, mert a Halak az illatos növényeket szeretik. Egyes Halak nem kevés helyen termesztenek gyógynövényeket. A mezőgazdasági munkákban jobban hallgatnak ösztöneikre, mint az általánosan elfogadott szabályokra és inkább olyasmit termesztenek, ami nem romlik annyira gyorsan. A Halak általában nem könnyen intenek búcsút a múltnak, ezért telkeik gyakran kicsit elhanyagoltnak tűnnek, mert nem gyomlálják ki onnan azokat az elhervadt növényeket, amelyeket kevésbé szentimentális társaik már régen kiástak volna. Egyébként is, sok anarchiára hajlamos Hal jobban szereti az érintetlen természetet, mint a dekoratív, praktikusan beültetett tereket. Más Halak ellenkezőleg, annyira szabadjára engedik fékezhetetlen fantáziájukat, hogy az arra járók egyszerűen el vannak varázsolva kertjeiktől. Megint más Halak esetében fantáziájuk meg is marad a fantázia szintjén. A Halak közül sokan foglalkoznak borászattal, erre sarkalja őket uralkodó bolygójuk, a Neptun. Egyesek még a kenderre is gondolnak. A Bikákhoz hasonlóan a Halak is jobban szeretik az édesebb gyümölcsöket és zöldségeket és a Vízöntőkhöz mintájára nem hagynak ki semmi lehetőséget, hogy alaposan megöntözzenek mindent.

Azok vagyunk, amit megeszünk, de az is fontos, hogyan és hol eszünk. Naptárunknak ez a része segít helyesen eligazodni a Zodiákus különböző jegyeire jellemző legkülönfélébb szenvedélyek, különlegességek tengerében. Mert annyira jól esik magunkat kényeztetni, hozzátartozóinkat, barátainkat megvendégelni mindazzal, amit megtermeltünk, begyűjtöttünk és eltettünk. Ezt mind figyelembe kell venni, amikor veteményesünket beültetjük, hogy a megtermelt ételek nekünk magunknak is jó essenek és másokat is vendégül láthassunk velük. Annál is inkább, hiszen nem hiába mondják, mennyire hasznosak azok az élelmiszerek, amelyeket saját kezünkkel termesztettünk, saját éghajlatunk alatt.

KOS

Az étkezésben, mint sok minden másban, a Kosok saját elképzeléseiket követik és ezért nincsenek biztosítva a hibák alól. Viszont, mivel nem félnek a bátor kísérletektől, időnként micsoda érdekes fogásokkal lehet náluk találkozni! Az általában aktív és igyekvő Kosok – közismert húsevők, hiszen állandóan biztosítaniuk kell energiájuk forrását. De ez a találékony jegy mindabból, amit nagy szeretettel, saját kezűleg termesztett, csodálatos, változatos köreteket is tud készíteni. A Mars uralkodása a Kosok gasztronómiai ízlésének vörös árnyalatot ad – paradicsom, cékla, piros alma, piros paprika. A borász Kosok leginkább a vörös borokat szeretik. De a borivó Kosok nem vetik meg az erősebb italokat sem, amit a boltban tudnak beszerezni. Nem szabad elfelejtkezniük zöld- és más fűszerekről sem. Tea vagy kávé helyett jobb, ha csipkebogyó főzetet isznak. Annak tulajdonítsák a legnagyobb jelentőséget, amit frissen szedtek és azonnal, feldolgozás nélkül azonnal ehető. Mivel vezetők és kezdeményezők mindenben - a veteményesben és a konyhában is, úgy igazságos, ha a Kosok munkájuk eredményét asztalukon is láthatják.

BIKA

A Bika szívéhez vezető út sokkal inkább, mint más jegyek esetében, a gyomrán keresztül vezet. Az íz jelentősége általában fontosabb, mint a külalak. Nem feltétlenül kell, hogy változatos legyen az étrend – a lényeg, hogy legyen laktató. És miért kellene okoskodni, ha már megvannak a kész, bevált, jó minőségű ételek receptjei. A Vénusz által kölcsönzött érzéssel, minden szabályt betartva készíti az ételeket burgonyából, sütőtökből, céklából, sárgarépából. Ezek elismerést váltanak ki mindazokból, akik részt vesznek az étkezéseken, amelyeken saját maguk által készített fogások kerülnek az asztalra. Számos Bika szereti az ukrán konyhát, ezért gyakorlati szempontból érdemes veteményeseikben olyasmit termeszteni, amit a megfelelő ételekben fel lehet használni. Céklát és más gyökértermő zöldségeket a borscshoz, uborkát, ami azután étvágygerjesztően fog ropogni, mint sós uborka, paprikát, ami annyira jól ízesíti a lelket melengető vodkát és persze mindent, ami szükséges a pirog töltelékéhez. Ezt az élelemhez komolyan viszonyuló jegyet a gazdag receptek ugyancsak jellemzik. Mi lehet finomabb, mint a földieper tejszínhabbal, vagy a diótorta mézes krémmel. Vagyis, legyen minél zsírosabb, minél sűrűbb. Hasznos tanács a Bikáknak – tegyék változatossá a nehéz ételekkel teli asztalt olyasmikkel, ami óvja őket a túlzottan bő étkezéstől – spenóttal, káposztával, almával, szőlővel.

IKREK

Az Ikrek nem túlzottan rajonganak a kulináris különlegességekért. Nekik demokratikus ételekre van szükségük, demokratikus környezetben – és minél több érintkezésre másokkal. Ha a hot-dogok és sztékek a fán teremnének, nem lenne az Ikreknél érdekeltebb kertész a világon. Egy-egy recept felkeltheti az érdeklődésüket és még arra is rászánhatják magukat, hogy elkészítsenek valami nem nagyon unalmas és sok időt nem igénylő ételt, de a folyamatba sokszor nem viszek bele érzelmeket, csak találékonyságot és szellemességet. Mivel olyan emberek, akik szeretik a sokféleséget, terített asztalaikon számos előétel szerepelhet. És ha családjukban van Bika, aki időben lefagyasztott zöldségeket, gyümölcsöt vagy van otthon aszalt gyümölcs stb., az Ikrek gyorsan, minden erőfeszítés nélkül tudnak összeütni valamit ezekből a félkész ételekből. Ha a kedvükben szeretnénk járni, legjobb, ha vendégségbe hívjuk őket és káposztából, borsóból, szójából, kukoricából, zöldségekből készült ételekkel kínáljuk. Nem lesz ellenükre a dió, citrom és a szilva sem. Viszont, aki az Ikrekhez megy vendégségbe, számítson olyan meglepetésekre és rögtönzésekre, mint például az állófogadás.

RÁK

Az ínyenc Rákok viszonya az ételekhez romantikus. Lelkesedéssel főznek és általában takarékoskodnak, ahol csak lehet. De persze csak akkor, ha ez nem megy a minőség rovására, mert a pótlékokat és a hamisítványokat ki nem állhatják. Mindent, amit megtermeltek a veteményesben, szeretettel tesznek el télre és terítik meg vele az asztalt, amikor összegyűlik az egész család. Előnyben részesítik a hagyományos recepteket és hagyományos ételeket – káposzta, uborka, sütőtök, főzőtök, burgonya, görögdinnye. Ezért van, miről beszélniük a Bikákkal. A Rákok a főtt zöldséget és gyümölcsöt szívesebben eszik meg, mint a nyerset. Étrendjükből általában nem hiányzik a leves. Ez a vizes jegy egyébként is szereti a folyadékot. Ezért a Rákokról nem idegen a borászat, jobban szeretik a házi borokat, likőröket, mint a boltban vásároltakat. Nagyon jól érzik magukat, amikor telkükön pikniket szerveznek, családjuk körében, körülvéve mindazzal, ami még nő és olyan ételekkel az asztalon, amit gondos kezeikkel gyűjtöttek be és készítettek el.

OROSZLÁN

Az olasz konyha kedvelői, az Oroszlánok azt szeretik, ha telkükön olyasmi terem, amit a pizzára, vagy más olasz recept szerinti ételekbe lehet tenni. És bár az Oroszlánoknak fontos, hogy minden a legmagasabb szinten történjen, a legfontosabb mégis – az ünnepi hangulat, és nem annyira lényeges, mi van az asztalon, csak szépen meg legyen terítve, az Oroszlán maga üljön az asztalfőn, a vendégek vidámak legyenek, sok érdekes érintkezés történjen. Ha az Oroszlán maga készít valamilyen ételt, azt általában nagystílűen teszi. Ez a jegy nagyon szereti a füveket, fűszereket, jobban szereti a meleg előételeket, mint a hidegeket. Élvezettel használja fel az almát, magvakat, kedveli a pázsitfüvet és a citruszféléket. Mivel kissé becsvágyó, nagyon szereti, ha dicsérik őt magát és kulináris mesterműveit is.

SZŰZ

Az egészséges étkezés bajnokai, a Szüzek inkább a könnyű, hasznos ételeket szeretik. Teljesen meg lehetnek elégedve a salátával, ha abban a kalóriák, vitaminok és ásványi anyagok helyes egyensúlyban vannak. Zöldségből készült ételek, csak minden legyen friss, körös-körül makulátlan tisztaság és semmi felesleges. Olyan élelmiszereket jó használni, amiknek a hasznosságában senki sem kételkedik – uborka, spenót, főzőtök, szilva, alma. Nagyon hasznos, ha aszalják, ami kertjeikben megtermett és később kompótot főznek az aszalt gyümölcsökből. Egyes Szüzek megengedik maguknak a lisztes és édes ételeket, de a gyakorlatban csak homeopatikus adagban. És ha elfogyasztottak egy pirogot, három napig panaszkodhatnak, hogy majd belehalnak, mert teleették magukat. Megvan a saját ízlésük, saját nézeteik és saját rendszerük. Olyasmit ültetnek, szednek és főznek, amit hasznosnak, szükségesnek tartanak és ezeket a folyamatokat igyekeznek úgy végezni, hogy minél kevesebb legyen a hulladék.

MÉRLEG

E jegy a képviselőinek kényes az ízlése. Még az egyszerű, mindenki számára elérhető sütőtökből is a Mérleg olyan fogást tud készíteni és olyan elegánsan feltálalni, hogy az illata, kinézése és íze mindenkit levesz a lábáról. Szereti a változatosságot és az évszázadok óta bevált arányokat össze tudja egyeztetni a divatos irányzatokkal. Egy kellemes társaság – jó alkalom az igényesen megterített, delikateszekkel teli asztalhoz, amelyen okvetlenül lesznek friss zöldségek és gyümölcsök is. Saját remekműveihez szívesen használ frissen szedett földiepret, meggyet, spárgát, spenótot, céklát és sárgarépát. Vesszőparipája a szószok és nem erős fűszerek. Éppen ezek segítségével tud olyan elképesztő eredményeket elérni, ami legegyszerűbb ételeket is „megnemesíti”. És el lehet mondani, hogy a Mérleg soha nem hagy ki egy lehetőséget sem, hogy önmagát valami finomsággal kényeztesse.

SKORPIÓ

A Skorpiók ízlése az étkezésben általában különleges. Első helyen minden esetre az élénkítő, étvágygerjesztő ételek szerepelnek - kinézésükkel, ízükkel, illatukkal keltve fel a figyelmet. Hagymát, fokhagymát és mustárt majdnem mindenhez hozzáadnak, még a desszert-közeli ételekhez is. Amikor a Skorpió lakomát tervez, régi recepteket, erős fűszereket vesz igénybe. A főétel gyakran készül a tenger gyümölcseiből. Lelkesen és nagy tudással készítenek gomba, bab ételeket és sűrű szószokat. Desszertre kiválóan megfelelnek az egresből és aszalt szilvából készült fogások. Mivel nagyon szeretik a csípős és sós ételeket, a Skorpiók gyakran maguk foglalkoznak a téli eltevéssel. Olyan recepteket használnak, amelyek örökségként szálltak át nemzedékről nemzedékre.

NYILAS

Az utazó szelleme és a más országok, más kultúrák iránti érdeklődés abban nyilvánul meg, hogy a Nyilasok gyakran nyitottak a külföldi konyha receptjei iránt. Szeretik a sokféleséget és az eredetiséget, de ésszerű keretek között. Szeretnek maguk is foglalkozni növények termesztésével, az ételekhez minden lehetséges fűszert hozzáadni. Lelkesen szélesítik gasztronómiai látókörüket, nagylelkűen osztják meg receptjeiket másokkal és kíváncsiak arra, mit főznek-sütnek mások. Mint a zsíros ételek kedvelőinek, ajánlani lehet nekik, hogy több savanyú gyümölcsöt, bogyós gyümölcsöt fogyasszanak – kék vagy vörös áfonyát, egrest, almát. És feltétlenül egyenek több zöldséget – kaprot, salátát, koliandert. A Nyilasok feltétlenül igénylik, hogy legyen mellettük társalkodó partner, akivel el lehet beszélgetni szociális, vallási és filozófiai témákról.

BAK

A Bakok nem szívesen térnek el a hagyománytól és bár általában keveset esznek, eléggé válogatósak és előnyben részesítik a természetes élelmiszereket. Gyenge oldaluk – a sózott és marinált ételek. Ezért aztán veteményeseikben elsősorban az ilyen ételekhez való és egyszerű gyümölcsök, zöldségek teremnek. Nem ijednek meg az olyan ételektől, amelyek elkészítéséhez nagyon sok türelem szükséges, de ezeknek az ételeknek az alapanyagai legyenek egyszerűek, mindenki számára érthetők. Feltétlenül ízleni fognak nekik az olyan ételek, amelyekben ribizli, répa, cékla, egres, káposzta, retek van. Különösen szeretik az aszalt szilvát, még jobb, ha saját készítésű. Nagyon megrágják és ettől lelkük egyszerűen feltöltődik. Kedvelik a kesernyés ízeket és elég érzékenyek az elkészített ételek hőmérsékletére. De ami a legfontosabb a Bakok számára – időben étkezni, nem megszegve a napi időbeosztást.

VÍZÖNTŐ

Az igazi Vízöntők vonzódnak az orosz konyhához. Szeretik a sós uborkát, savanyú káposztát és a savanyú almát, borscs levest főznek, burgonyát sütnek, stb. Ugyanakkor általában nagy hangsúlyt fektetnek a zöldségekre és gyümölcsökre. Rendkívüli ételeket tudnak készíteni hétköznapi, mindenki számára elérhető alapanyagokból, de ezeket a legeredetibb módon kombinálják és dolgozzák fel. Egyrészt azért, mert szeretnek kísérletezni, másrészt viszont nem terhelik meg magukat azzal, hogy annak rendje és módja szerint tanulmányozzák a hagyományos recepteket és beszerezzék a szükséges anyagokat. Ha egyszer valami megtermett a telken, abból összeütünk valami érdekeset, barátokat hívunk rá és el is fogyasztjuk mindezt demokratikus légkörben. Ennek a jegynek a képviselői általában nem töltenek el sok időt a konyhában, nem gyakran főznek, de akkor valami érdekest. Mert a szellemi táplálékot előbbre tartják a gyomor táplálékánál.

HALAK

A Halak étkezési szokásaikban is fellelhető az ellentmondásosság. Ma éppen a párolt ételeket kedvelik, holnap sült krumplival laknak jól. érzelmi állapotuktól függ Minden. De, a Vízöntőkhöz hasonlóan, jobban szeretik a növényi eredetű ételeket. Viszont a tenger gyümölcsei iránt sem közömbösek egyáltalán. Céklából, zöldségekből készült ételek, zselé bármilyen gyümölcsből, méz, gyógytea, mindez kellemes és egyúttal hasznos is a gyomornak. A Halaknak oda kell figyelniük az elfogyasztani készült élelmiszerek minőségére, hogy elkerüljék az ételmérgezést. Bár néha a Halak ebben elmennek a szélsőségekig és már azt is ki akarják dobni, amit éppen csak néhány órával azelőtt szedtek a telkükön. A Halaknak nem szabad túlságosan sokat fogyasztani házi borokból vagy likőrökből, amelyek amellett, hogy az étkezésnek aromát és pikáns ízeket kölcsönöznek, mellékhatást is fejthetnek ki, ha nem helyes adagban fogyasztják.

A Hold felel az emésztőszervek működéséért. Akkor miért ne legyünk gyomrunk segítségére, ne azzal tápláljuk, amit a legtermészetesebben sajátít el a Holdnak a jegyekben elfoglalt különböző helyzeteiben. A következőkben nem csak tanácsokat fogunk adni, mit legjobb fogyasztani és sütni-főzni, hanem leírjuk, milyen mezőgazdasági és kulináris tevékenységek lesznek a legalkalmasabbak az adott időszakokban. Valamint megadjuk az átlagos napi hátteret, ami tájékozódási lehetőséget ad, hogyan válasszuk ki az étkezések optimális beosztását.

Hold a Kos jegyében

Amikor Hold a Kos jegyében tartózkodik, egyszerű, de nem szokványos ételeket kell készíteni. Étkezés előtt pedig jó, a teszünk egy sétát, hogy jobb legyen az étvágyunk. Például, lehet gyümölcsöt vagy zöldséget szedni a kertben, a Hold adott helyzete ezt igen támogatja. A jámbor munka után pedig meg lehet főzni, amit szedtünk.

1. Sült alma áfonya szósszal – a piros almákban kis mélyedéseket vájunk ki és megtöltjük cukorral áttört áfonyával. 30 percre előmelegített sütőbe tesszük – és már készen is van a kitűnő desszert.
2. Főtt cékla tormával, petrezselyemmel és kaporral, majonézzel leöntve.
3. Sült (40 perc) cékla tejföllel és zöldséggel.
4. Saláta paradicsomból, spanyol hagymából kerti zsázsával, oliva olajjal és citromlével.

Hold a Bika jegyében

Ilyenkor jó mindenféle eltevéssel (konzervek készítésével) foglalkozni. Különösen alkalmas a Holdnak ez a helyzete a édes dolgok eltevéséhez, bár nem szabadna elfelejtkezni másfajta eltevésekről sem.

1. Cukrozott ananász. Az ananászt megtisztítjuk, feldaraboljuk (ha nem sikerült saját telkünkön megtermelni, kénytelenek leszünk megvenni az üzletben, vagy almával, körtével helyettesíteni). Szirupot főzünk (1 pohár vízhez700 grammcukorral). A szirupban megfőzzük az ananász darabokat, kivesszük és egy sorban cukorral megszórt tepsire rakjuk ki. Sütőbe tesszük, kis lángon megszárítjuk. Vaníliás porcukorban megforgatjuk és üvegbe tesszük a tároláshoz.
2. Friss eper saját levében. Az érett, friss, száraz epret üvegbe tesszük úgy, hogy teljesen megtöltse és lezárjuk. Beállítjuk egy fazékba és vizet töltünk az üveg alá (a víz az üveg 2/3-át kell, hogy ellepje). Addig forraljuk, amíg az eper levet nem enged. Levesszük a tűzről és a vízben hűtjük ki a fazékban. Ezután az üveget hermetikusan lezárjuk.
3. Sárgarépa dzsem-püré.400 grammreszelt sárgarépát egy pohár vízben megfőzünk, szitán áttörjük, hozzáadjuk két citrom vékonyan lehámozott és lereszelt héját. Egy pohár vízből és800 grammcukorból szirupot főzünk. Amikor a szirup annyira besűrűsödik, hogy a kanálról cérnaszál vékonyan nyúlik, hozzáadjuk a sárgarépa pürét és a két citrom levét. Kétszer felforraljuk, hagyjuk kihűlni, áttesszük üvegbe, lehütjük és pergament papírral lekötjük.
4. Alma- vagy körte lekvár mézzel.2 kgmeghámozott, a magháztól megtisztított almát vagy körtét felaprítunk.2 kgmézet 5 pohár vízzel felforralunk, beletesszük a2 kgfelaprított gyümölcsöt. Főzzük, a habját levesszük, amíg a gyümölcs nem válik átlátszóvá. Kissé lehűtjük, áttesszük üvegekbe. Amikor teljesen lehűl, pergament papírral lekötjük.

Hold az Ikrek jegyében

Ilyenkor jó begyűjteni a veteményesből a gyümölcsöt, zöldséget, valamint a szemes kultúrákat. A gyógynövények, amelyeket ezekben a napokban szedtünk, elképzelhetetlen gyógyító erővel bírnak. Amikor a Hold az Ikrek jegyében tartózkodik, sok az új információ, érintkezés, mozgás, minden a mozgalmas életnek kedvez. Ezért kerülni kell a bonyolult, több részletből álló gasztronómiai foglalatosságokat. Könnyen, demokratikusan, rögtönözve – erre szólít fel a Hold, amikor az Ikrek jegyében helyezkedik el.

1. Főtt kukorica. Főzzük ki a kukoricát sós vízben, szűrjük le. Olajjal tálaljuk.
2. Saláta káposztából, kukoricából és ananászból, majonézből és tejfölből fele-fele arányban készült szósszal.
3. Sült karfiol. A karfiol fejet sós vízben kifőzzük, leszűrjük. Részekre szedjük, lisztben megforgatjuk, olajban ropogósra sütjük.
4. Friss főtt zöldborsó.800 grammfriss, fejtett cukorborsót megfőzünk (a forró vízbe 2 teáskanál cukrot teszünk) és leszűrjük. Olajjal tálaljuk, vagy kapros-petrezselymes szósszal (több fajta zöldséget megfőzünk, a levéből 1½ pohárnyit leveszünk. Amikor kihűlt, állandó keverés közben 3 teáskanál lisztet adunk hozzá. Felforraljuk, amikor besűrűsödik,50 grammvajat, ½ pohár tejszínt vagy tejet, apróra vágott hagymát, petrezselymet adunk hozzá. Összekeverjük, már nem forraljuk, csak melegítjük).

Hold a Rák jegyében

A kert-veteményes-konyha-kamra útvonalat ebben az időszakban nem egyszer fogják bejárni. Sikerrel fogják ellátni egész családjukat, ha olyan sok mindent tesznek el, sóznak be, ami egész télen biztosítani fogja, hogy akár ki se mozduljanak otthonról. És amikor a Hold növekszik, amikor a Rák jegyében jár, nincs annál jobb időszak a borászatra és gyümölcslevek eltevésére.

1. Sós uborka. A friss, ropogós, kis uborkákat hideg forralt vízben megmosunk, megtörölgetjük. A hideg forralt vizet megsózzuk (egy pohár vízre egy teáskanál sóval). A kis hordó alját levelekkel (fekete ribizli, meggy, tölgy) és kaporral rakjuk ki. Az uborkákat soronként berakjuk, a sorok között leveleket, kaprot helyezünk el. Ízlés szerint felvágott fokhagymát is tehetünk közé. A kis hordót szorosan, egészen a tetejéig teletesszük uborkával. Ráöntjük a sós vizet, szorosan lezárjuk és hideg helyre tesszük.
2. Zöld egres püré. Agyagedénybe2 kgzöld egrest teszünk, lefedjük, betesszük a sütőbe (közepes lángra). Amikor a gyümölcs levet ereszt, beleszórunk1 kgcukrot, lefedjük, visszatesszük a sütőbe (ugyancsak közepes lángra). Egyszer-egyszer megkeverjük. Amikor a cukor teljesen felolvad, áttörjük, üvegekbe tesszük, lehűtjük, pergament papírral lekötjük.
3. „Takarékos” zselé alma héjából. Az alma tisztítása után a héját egy sütőlapra helyezzük, betesszük száradni a sütőbe kis lángon. Amikor a héjak eléggé megpirulnak, vízzel leöntjük és megfőzzük. Géz szalvétába tesszük és felakasztjuk (nem keverjük), hogy a leve lecsorogjon. A lecsorgott levet edényben fogjuk fel. Minden pohár léhez ¼ pohár citromlevet és egy pohár cukrot adunk. Mindaddig főzzük, amíg a kihűlt szirup nem zselésedik meg. Levesszük a tűzről, hagyjuk kissé kihűlni, áttesszük üvegekbe. Amikor kihűl, pergament papírral lekötjük.
4. Dió dzsem.400 grammdiót, mindegy, milyen fajta (vagy néhány fajtát) forró vízzel leöntünk, a héját levesszük. Szirupot készítünk800 grammcukorból és 2 pohár vízből, a diót addig főzzük benne, amíg teljesen meg nem puhul.

Hold az Oroszlán jegyében

Kedvező időszak a gyümölcs és gyökértermő növények szedéséhez. És mit lenne a legjobb mindezzel csinálni? Jó lenne a gyerekeket kényeztetni valamivel, a felnőttek számára pedig egy kis ünnepséget szervezni. Vagy romantikus vacsorát tervezni a szeretett emberrel.

1. Gyerekeknek. Kompót egész almából vagy körtéből, lekvárral. Megtisztítunk 12 nagy almát (vagy körtét), a közepét eltávolítjuk, állva elhelyezzük egy mély edényben, megszórjuk cukorral, vizet öntünk rá és lassú tűzön megfőzzük. Ezután óvatosan áttesszük az almákat (vagy a körtéket) egy mély tálba, belsejüket bármilyen gyümölcsből készült lekvárral megtöltjük, a lekvár híg részét (szirupot) összekeverjük azzal a lével, amiben az almák (vagy körték) főttek és ráöntjük. Tálalhatjuk melegen vagy hidegen.
2. Felnőtteknek. Burgonyából készült, sült vagdalt. A burgonyát megfőzzük, áttörjük. Hagymát apróra vágunk, olajban megdinszteljük. Zsemlemorzsára 1½ pohár forró tejszínt (vagy tejet) öntünk, hagyjuk kihűlni, áttörjük. Folyamatosan hozzáadunk50 grammfelolvasztott vajat, 6 tojást, lisztet, sót és összekeverjük. Hozzáadjuk a burgonyához, elkeverjük, vagdalt alakra formázzuk, lisztben megforgatjuk és forró olajban ropogósra sütjük. 6 eggs, flour, salt; stir. Add to potatoes, stir, shape noodles, roll them in flour, and fry in oil until rosy.
3. Romantikus lelkeknek. Felfújt friss gyümölcsből. Áttörünk annyi gyümölcsöt, hogy 4 pohár pürét kapjunk. 8 tojás sárgáját egy pohár cukorral kikeverjük és a püréhez adjuk. A 8 tojás fehérjét felverjük, a tojáshabot is hozzáadjuk. Vajjal kikent, liszttel megszórt mély tálba tesszük, a sütőben addig sütjük, amíg kissé meg nem pirul. Tejszínnel (vagy tejjel) tálaljuk.
4. Mindenkinek. „Grúz” piláf friss gyümölccsel.150 grammrizst szemcsésre megfőzünk, egy evőkanál cukorral elkeverjük. Előkészítünk200 grammkimagozott meggyet, málnát, szamócát és földiepret. Egy formát vízzel kiöblítünk, rétegesen beletesszük a rizst, minden réteget megszórunk gyümölccsel (egyszer egyik, máskor másik fajtával) és cukorral. Szorosan lenyomjuk, kitesszük a hidegre. Tálaláshoz kivesszük a formából, mély tálba tesszük, gyümölcs sziruppal leöntjük, félbevágott friss sárgabarackkal díszítjük.

Hold a Szűz jegyében

Ilyenkor jó gyümölcsöt, zöldséget, gyökértermő növényeket szedni, hasznos és még hasznosabb ételeket készíteni belőlük. Nem árt az sem, ha nagytakarítást csinálunk a konyhában, a begyűjtött termést rendeltetés szerint elosztjuk különböző helyekre és valami könnyű finomságot sütünk.

1. Savoyai káposzta fehér szósszal. Két kisebb, tömött fej Savoyai káposztát (a torzsát eltávolítjuk) darabokra vágunk, forró, sós tejben, egy evőkanál olajjal megfőzünk, leszűrjük. Egy evőkanál olajból és 3 teáskanál lisztből világos rántást csinálunk, felengedjük azzal a tejjel, amiben a káposzta főtt. Amikor felforr és besűrűsödik, kimérjük, hány pohár lett belőle és annyi tejszínt (vagy tejet) adunk hozzá, hogy azzal együtt 3 pohárnyi legyen. Hozzáadunk egy evőkanál olajt, aprított kaprot, petrezselymet, sót és felmelegítjük, de nem forrásig. A forró káposztát tálra tesszük, a szósz egy részével leöntjük, a megmaradt részt mellé adjuk tálaláskor.
2. Kvasz fekete ribizliből.1,6 kgfekete ribizlit kanállal szétnyomkodunk, 9 pohár vízzel felengedjük és háromszor felforraljuk. Áttesszük cserépedénybe, 36 pohár forralt vizet adunk hozzá, elkeverjük, hagyjuk kihűlni. Hozzáadunk25 grammélesztőt, elkeverjük, lefedjük és kitesszük a napra. Amikor forrni kezd, leszűrjük, hozzáadunk200 grammcukrot, elkeverjük, üvegekbe öntjük, minden üvegbe 2-3 szem mazsolát teszünk. Szorosan lezárjuk és fekvő helyzetben hideg helyen tároljuk.
3. Almás „sarlotka” rozskenyér morzsával és cukor sziruppal. 12 almát megtisztítunk és gerezdekre vágunk. A sütő forma alját és oldalát kikenjük olajjal, cukorsziruppal és meghintjük rozskenyérből készült morzsával. Rétegesen belerakunk almát és rozskenyér morzsát, cukorsziruppal és olajjal locsoljuk. A tetejét rozskenyér morzsával szórjuk meg, 1,5 pohár tejet öntünk rá, megszórjuk cukorral, kevés olajjal meglocsoljuk és addig sütjük, amíg meg nem pirul. Tálaláskor tejszínt (tejet) adunk hozzá.
4. Torta friss gyümölccsel. Kikeverünk300 grammvajat, keverés közben fokozatosan hozzáadunk egy pohár vizet, ½ citrom levét, 2 tojás sárgáját, fehérjét, egy pohár cukrot,400 grammlisztet. A tésztát vajjal kikent, liszttel megszórt formában szétterítjük, a közepébe1 kgbármilyen friss gyümölcsöt vagy bogyós gyümölcsöt teszünk, amit cukorral megszórunk. A tetejére cukorréteg kerül, addig sütjük, amíg meg nem pirul.

Hold a Mérleg jegyében

Gyűjtsenek gyógyfüveket és olyan éteres-olajos növényeket, amelyek virágait szokták felhasználni. De mindez természetesen kevés lesz azokhoz a választékos és delikatesz ételekhez, amelyek elkészítéséhez kedvez, ha a Hold ebben a jegyben tartózkodik. Használjanak még bármilyen friss zöldséget vagy gyümölcsöt, okvetlen fűszereket és ne felejtkezzenek el arról sem, hogy elegánsan tálalják az ételt.

1. Spenót püré sóskával. Sós vízben főzzünk ki1,5 kgspenótot és200 grammsóskát. Szűrjük le, törjük össze. Olajból és 6 teáskanál lisztből csináljunk világos rántást, forraljuk fel egy pohárnyival a spenót és sóska főző vizéből, adjuk a megtört spenóthoz és sóskához. Adjunk hozzá egy pohár tejszínt, amit elkevertünk 2 tojás sárgájával,100 grammvajjal, sóval, cukorral. Melegítsük, de forralás nélkül.
2. Garnélarák saláta. A salátástál aljára tegyünk saláta leveleket, azután rétegesen rakjunk le, minden egyes sort majonézzel megkenve – apróra vágott uborkát, paradicsomot, kemény tojást, garnélarákot, konzerv ananász darabkákat. Mindezt a tetején vörös kaviárral díszítjük. putting mayonnaise on top of each  - finely, decorate the top with red caviar.
3. „Meklenburgi” leves zöldségből, főtt tésztából és spenótból. Sós vízben megfőzünk100 grammmakarónit (eltördelve), leszűrjük. Felaprítunk és kifőzünk sárgarépát, fehérrépát, póréhagymát, vöröshagymát, zellert, petrezselymet, összetörjük. A főzővízben megfőzünk400 grammfiatal spenótot, összekeverjük a makarónival és a megtört zöldségekkel. Hozzáadunk egy evőkanál olajt, egy pohár tejszínt (vagy tejet), amit 2 tojás sárgájával, sóval kevertünk el, felmelegítjük, de nem forraljuk. Apróra vágott kaprot, petrezselyem levelet szórunk bele.
4. Friss meggy püré.1,2 kgmeggyet kimagozunk, tésztaszűrőn áttörjük,600 grammcukorral elkeverjük. Tegyük hideg helyre, hogy megdermedjen.

Hold a Skorpió jegyében

Kedvező időszak, hogy begyűjtsünk mindent, ami azonnal az asztalra kerül, vagy azokat a növényeket, amiket el lehet tenni. Az eltevés után megmaradt időben fordítsanak figyelmet a keleti konyhára. Ne féljenek az élelmiszerek nem hagyományos társításától és ne takarékoskodjanak a fűszerekkel. Szakadjanak el a kerttől és veteményestől, szedjenek gombát és kápráztassák el önmagukat, családtagjaikat mindazzal, amit sikerült begyűjteni.

1. Árpagyöngy leves citrommal.100 grammárpagyöngyöt megfőzünk, szitán áttörjük. Sárgarépát, fehérrépát, póréhagymát, zellert kifőzünk és tésztaszűrőn áttörjük. Hozzáadjuk az árpagyöngyhöz (a főzővízzel együtt). Hozzáadunk 2 evőkanál olajt, egy pohár tejszínt (vagy tejet). Tálaláskor vékony citromszeleteket, apróra vágott kaprot és petrezselyem levelet teszünk a tetejére. Pirított kenyér kockákat adunk mellé.
2. Főtt burgonya „japán” ízesítéssel. A burgonyát megtisztítjuk, felvágjuk és sós vízben megfőzzük. Leszűrjük, hagyjuk kihűlni. "Japán” ízesítéssel tálaljuk: 4 tojás sárgáját elkeverünk 4 teáskanál cukorral, folyamatosan, állandó keverés közben vékony sugárban hozzáadunk 2 evőkanál oliva olajt, citromot, 2 evőkanál reszelt tormát, sót. Mindezt összekeverjük.
3. Lencse vargánya gombával.0,5 kgvargánya gombát kifőzünk, leszűrjük, apróra vágjuk. Megtisztítunk három nagy sós uborkát, hosszú darabokra vágjuk, megfőzzük, leszűrjük.200 grammlencsét 6 órára vízbe áztatunk, ebben a vízben megfőzzük. Hozzáadjuk az uborkát, gombát, mindkét főzővizet,100 grammtejfölt,50 grammvajat. Felmelegítjük, de nem forraljuk. Apróra vágott kaprot és petrezselyem levelet szórunk rá.
4. Sózott gomba (galambgomba, rizikegomba vagy vargánya). A friss fiatal gombákat hideg forralt vízben megmossuk, megtöröljük, egy kis hordóba szorosan sorba lerakjuk, a sorokat megsózzuk (50 grammsó2 kggombához). A kis hordót teljesen megtöltjük, szorosan lezárjuk, hideg, száraz helyen tároljuk.

Hold az Ikrek jegyében

Megfelelő idő, hogy gyümölcsöt, gyökértermő növényeket és gyógyfüveket, valamint olyan éteres-olajos növényeket szedjenek, amelyek virágait, leveleit, magvait szokták felhasználni. Kedvező időszak a gabonafélék betakarítására is. Főzni pedig legjobb eredeti, „tengerentúli”, pürés ételeket, de ne felejtkezzenek meg a desszertekről sem. Előnyben kell részesíteni a savanyú gyümölcsöket és bogyós gyümölcsöket – kék, vörös áfonyát, egrest, almát. A zöldségek és fűszerek ugyancsak fontos összetevői azoknak az ételeknek, amelyeket ezekben a napokban készítenek.

1. Puding friss almából. 12 nagy almát megtisztítunk, a közepét eltávolítjuk, felvágjuk, egy citrom levével meglocsoljuk. 7 tojás sárgáját kikeverjük, elkeverjük egy pohár cukorral, hozzáadunk100 grammkikevert vajat, az egészet összekeverjük. Hozzáadjuk az almát, belekeverünk100 grammédes morzsát és200 grammmazsolát. Hozzáadjuk a 7 tojás felvert fehérjét, elkeverjük. Vajjal kikent, liszttel megszórt mély tálba tesszük, megkenjük tojással, cukorral megszórjuk és a sütőben fokozatosan sütjük, amíg megpirul.
2. Citrom zselé. 3 pohár vizet 4 teáskanál zselatinnal elkeverünk kis lángon mindaddig, amíg teljesen fel nem olvad, de nem forraljuk. 4 citrom levét kinyomjuk, a zselatinhoz adjuk, beleszórunk300 grammcukrot. Pohárban kimérjük és annyi forró vizet adunk hozzá, hogy összesen 5 pohárnyi legyen, felmelegítjük, de nem forraljuk. Minden gyümölcsöt, amit ezen a napon szedtünk, apróra vágjuk, kompótos tálba tesszük, a zselével leöntjük és hideg helyre tesszük.
3. Friss gyümölcsből és bogyós gyümölcsökből készült felfújt. Törjünk össze annyi gyümölcsöt és bogyós gyümölcsöt, hogy 4 pohár pürét kapjunk. Keverjünk ki 8 tojás sárgáját egy pohár cukorral, adjuk a püréhez. Adjuk hozzá a 8 tojás felvert habját. Tegyük át vajjal kikent, liszttel megszórt mély tálba, süssük fokozatosan addig, amíg kissé meg nem pirul.
4. Tejszínes-fekete ribizlis gyümölcshab.1,2 kgfriss fekete ribizlit áttörünk, egy pohár cukorral és 3 tojás fehérjével elkeverünk. 3 pohár tejszínt felverünk. Tegyük egy tálba, rétegesen – egy réteg áttört fekete ribizlit, egy réteg tejszínhabot, fekete ribizlivel kezdjük és tejszínhabbal fejezzük be. Hideg helyen hagyjuk megdermedni.

Hold a Bak jegyében

Ilyenkor gyökértermő növényeket kell szedni és eltevéssel foglalkozni. Azok az ételek, amelyeket abból készítettek, ami a földben terem, különösen jól sikerülnek, amikor a Hold ebben a jegyben tartózkodik. Ezekben a napokban nem ajánlott csak éppen bekapni valamit, fontos, hogy időben, helyesen étkezzenek. Helyezzék a hangsúlyt a szilárd, kesernyés élelmiszerekre, jól lehet tálalni a hideg leveseket, üdítőket, gombát és babféléket.

1. Sárgarépa püré leves babbal vagy hüvelyes zöldborsóval.400 gramm zöldbabot (vagy hüvelyes zöldborsót) keresztirányban összeaprítunk, sós vízben megfőzzük, leszűrjük. Sós vízben megfőzünk800 grammsárgarépát, áttörjük. 3 teáskanál lisztből olajjal világos rántást készítünk, a sárgarépa egy pohár főzőlevével felforraljuk, hozzáadjuk az áttört sárgarépát, főtt babot és a főzőleveket. Hozzáadunk100 grammvajat, 2 tojás sárgájával elkevert egy pohár tejszínt (vagy tejet), sót. Melegítjük, de nem forraljuk. Apróra vágott kaprot, petrezselyem levelet szórunk rá.
2. Szeletelt retek tejföllel. Fiatal fekete retket vékony szeletekre vágunk, (a héját nem hámozzuk le), megsózzuk, aprított kaporral és petrezselyemmel elkevert tejföllel leöntjük. Az egészet átforgatjuk és azonnal tálaljuk.
3. Sült padlizsán.1 kgpadlizsánt szeletekre vágunk, olajban megsütünk. Hagymát dinsztelünk, hozzáadunk1,5 kgparadicsomot és lassú tűzön dinszteljük, apróra vágott fokhagymát adunk hozzá. Áttesszük egy olajjal kikent sütő formába, rétegesen: padlizsán, paradicsom, reszelt sajt (padlizsánnal kezdjük és sajttal fejezzük be). Sütőben addig sütjük, amíg meg nem pirul.
4. Savanyított cékla. Szép piros céklát megtisztítunk, sós vízben kicsit főzzük, leszűrjük, legyaluljuk. Áttesszük egy edénybe, a kihűlt főzővízzel leöntjük, szorosan lezárjuk, a tetejét egy kővel lenyomtatjuk. Hideg, száraz helyen tartjuk. Ahogy fogy a cékla, mindig egy kevés sós, hideg forralt vizet adunk hozzá.

Hold a Vízöntő jegyében

Kedvező időszak, hogy gyümölcsöt, zöldséget, gyökértermő növényeket szedjenek, amiket azonnal el lehet fogyasztani, valamint a gabonafélék begyűjtéséhez. Ez az orosz konyha, a savanyú káposzta, scsi leves, sózott galambgomba, zöldségköretek időszaka. Nem jó, ha megterhelik gyomrukat, a nehéz, bőséges étkezés gátolja a szellemi folyamatokat, amikre olyan büszke a Hold a Vízöntő jegyében. Ki lehet próbálni valami eredetit, sőt, extravagánsat, de könnyűt. És jobb, ha sűrűbben étkeznek, de keveset, mint ritkán, de sokat egyszerre.

1. Lusta „Gribojedov” scsi leves.50 grammszárított vargányát sós vízben kifőzünk, leszűrjük, felvágjuk. Fehér káposztát apróra vágunk, sós vízben feltesszük főzni, hozzáadunk darabokra vágott hagymát, fehér- és sárgarépát, petrezselymet és mindezek után – burgonyát. Amikor a scsi megfőtt, hozzáadjuk a főtt gombát a levével együtt, 3 teáskanálból készült világos rántást és mindezt összeforraljuk. Ezután hozzáadunk egy evőkanál olajat,100 grammtejfölt, felmelegítjük, de nem forraljuk. Aprított kaprot, petrezselyem levelet szórunk bele. Tejföllel tálaljuk.
2 Friss uborkasaláta. Az uborkát megtisztítjuk, szeletekre vágjuk, 2 evőkanál oliva olajt öntünk rá, elkeverjük. 2 tojást elkeverünk 1,5 citrom levével, ½ teáskanál sóval, 4-6 teáskanál cukorral, az uborkára öntjük. Adunk hozzá aprított kaprot, petrezselymet, zöld hagymát, még egyszer megkeverjük és azonnal tálaljuk.
3. Saláta sütőtökből, paradicsomból, spanyol hagymából és kerti zsázsából. A sütőtököt feldaraboljuk, sós vízben megfőzzük, lehűtjük, hozzáadjuk a felvágott paradicsomot, spanyol hagymát és kerti zsázsát. 3 tojást elkeverünk 5 teáskanál cukorral, 1,5 citrom levével felengedjük, adunk hozzá sót, aprított kaprot, petrezselymet, zöldhagymát. A felvágott zöldségekhez először 3 evőkanál oliva olajt adunk, összekeverjük, beleöntjük az elkészített szószt, adunk hozzá 3 felvágott főtt tojást, friss (vagy sós) uborkát szeletekre vágva (vagy sózott rizike gombát), összekeverjük, azonnal tálaljuk.
4. Friss uborka mézzel. 12-15 közepes nagyságú uborkát megtisztítunk, szeletekre vágjuk,200 grammmézzel leöntjük, összekeverjük. Tálaláskor külön mézet adunk mellé.

Hold a Halak jegyében

Kedvező időszak saláta, spárga, komló, bokros bab, paradicsom, hagyma szedéséhez. Gyűjteni kell a csipkebogyót és el kell tenni. És sózott élelmiszereket kell csinálni, konzerválni. A megszokott menübe érdemes egy kevés egzotikát is becsempészni, az asztalt okvetlenül díszítsék illatos, szép virágokkal. Ne vigyék túlzásba a tejes és húsos ételek fogyasztását, a szeszes italok fogyasztásában is legyenek mértékletesek.

1. Dinsztelt káposzta zöldségekkel és tejföllel. Egy fej friss káposztát, fehérrépát, karórépát, sárgarépát apróra vágunk, megsózzuk, olajban megdinszteljük. Amikor a zöldségek puhulni kezdenek, megtisztított és felvágott burgonyát adunk hozzá, a dinsztelést folytatjuk, időnként hozzáadva egy kevés olajt vagy forró vizet. Amikor mindez megpuhult, belekeverünk200 grammtejfölt, felmelegítjük, de nem forraljuk. Aprított kaprot, petrezselyem levelet szórunk rá.
2. Almával dinsztelt paradicsom. 15 nagy paradicsomot felvágunk, megsózzuk, olajban megdinszteljük. Megtisztítunk 10 nagy almát, a közepét kivájjuk, szeletekre vágjuk. A paradicsomhoz keverjük. Hozzáadunk ½ pohár olajt, egy pohár tejfölt, amiben elkevertünk 2 teáskanál lisztet és sót, az egészet összekeverjük. Olajjal kikent, zsemlemorzsával megszórt mély tálba tesszük, olajjal meglocsoljuk, a sütőben addig sütjük, amíg megpirul.
3. Spárga „holland” szószban.1,2 kgspárgát darabokra vágunk, sós vízben megfőzünk, leszűrjük. A főző léből „holland” szószt készítünk: kikeverünk25 grammolvasztott vajat, a kikeverést folytatva hozzáadunk egy tojás sárgáját. Vékony sugárban hozzáöntünk ½ pohár hideg főző levet, amiben 2 teáskanál lisztet kevertünk el. Amikor felforr és besűrűsödik, hozzáadjuk a spárgát, a vajat a tojás sárgájával, ½ pohár tejszínt, megsózzuk, melegítjük, de nem forraljuk.
4. Zelleres, hagymás gombócok. A hagymát és a zeller gumót apróra vágjuk, hozzáadunk 1,5 pohár zsemlemorzsát, elkeverjük és olajon átsütjük. Beleöntünk ½ pohár tejet, amiben elkevertünk 3 tojást, megsózzuk, elkeverjük. Kis gombócokat formálunk, lisztben meghempergetjük, forró olajban ropogósra sütjük. Főtt zöldbabhoz tálalhatjuk.

 

Írjon nekünk

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept