Az asztroprogramról

 

Asztrológiához különbözőképpen lehet viszonyulni, de minden véglet, ahogyan a végletek általában, aligha fog megfelelni a valóságnak.

Asztrológia tudomány is, művészet is, és mindenképpen működik, képes segíteni az embereknek.

Érdemes figyelni rá. Ahogy elődeink is mondták, „nem szabad eltérni az Égi Útról”, hanem összhangban kell élni a környező világgal, a minket körülvevő emberekkel, önmagunkkal. Ugyanakkor asztrológia teljesen praktikus kérdésekben is képes biztonságot nyújtani.

Asztrológia már régen biztos részévé vált az életünknek. De anyagi világunkban az emberek abszolút többségének mégis inkább a populáris asztrológia jut elsősorban az eszébe. A populáris asztrológia ott van mindenütt – újságokban, folyóiratokban, rádióban, tévében. Van, akit szórakoztat, van, akit idegesít, és van, aki közömbös iránta. Akárhogyis van, a populáris asztrológiának semmi köze nincs a szakszerű asztrológiához, amely lehetővé teszi, hogy a minden ember természetében rejlő tipikus tulajdonságok mögött meglássuk az értelmet, az életet megtöltő kreatív lehetőségeket.

Technikailag a professzionális és a populáris asztrológia között a különbség az, hogy az utóbbi az emberiséget 12 részre osztja, és minden tizenketted résznek hasonló előrejelzéseket nyújt.

PROFESSZIONÁLIS ASZTROLÓGIA ugyanakkor az egyén horoszkópjának kiszámításával kezdődik. Ez az Ön sorsának szimbolikus csillagászati térképe, amely tükrözi a Naprendszer összes csillagának helyzete az Ön születése pillanatában. Ez a térkép egyedi, csak Önhöz tartozik. Valamennyi elemet és összefüggést tekintve egy-egy horoszkóp egy billió évben egyszer ismétlődhet meg. Minden tényezője nagyon sok mindenről mesél, sokat tud előrelátni. Attól, hogy a bolygó milyen csillagképben és milyen helyzetben volt a többi bolygóhoz képest, függ az, hogy az ember hogyan fog különböző területeken megnyilvánulni, hogyan mutatkoznak meg a természetének egyes jellemvonásai.

Itt az ember hajlamairól van szó, a benne rejlő potenciális tulajdonságokról. Az, hogy mennyire fogja őket fejleszteni, és milyen életeseményekben öltenek testet, nagymértékben függ magától az embertől, a tudatosságának, átszellemültségének szintjéről, és attól, mennyire képes kreatívan kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.

 

 

Továbbá asztrológia az egyetlen terület az emberi tudás terén, amely az idővel tud dolgozni. Lehetővé teszi, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy egy bizonyos pillanatban mi az, ami egy személyiség számára a legfontosabb, milyen problémákkal kell majd szembenéznie. Így például előre lehet látni azt az időt, amikor valószínűbbek az egészséggel kapcsolatos problémák, mikor közeledik egy döntő pillanat a karrierben, mikor történnek a legfontosabb események a magánéletben, mikor kell leküzdeni a pénzügyi nehézségeket, és mikor lehetséges a maximális pénzügyi felvirágzás. És még sok minden más, ami fontos az ember életében.

Az egyéni asztrológiai előrejelzéseknek a szerepe az, hogy tisztázzuk azokat a kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyek jellemzik a konkrét embert, megértsük, hogyan tudunk jobban kikerülni egyes helyzetekből, és felállítsuk a prioritásainkat, akárcsak általánosságban, vagy egy adott pillanatban. Ez különösen aktuális a krízissel sújtott időkben, amikor még az átlagosnál is fontosabb, hogy megértsük az összefüggéseket, és a tévedéseknek nagyon messzemenő következményei lehetnek.

Miben rejlik a programunk különlegessége?

  1. Csak professzionális asztrológiával foglalkozunk, és az asztrológusaink több mint 25 éves tapasztalattal rendelkeznek.
  2. Valamennyi előrejelzés és ajánlás egyedi, és az egyéni horoszkópja tanulmányozásából ered (születési csillagászati térkép), illetve az időszak kozmikus tényezőinek tanulmányozásából. Figyelembe vesszük a horoszkópja és a Naprendszer 10 bolygójának (Naptól Plútóig) helyzete és más paraméterei közötti összefüggéseket.
  3. Megkapja a személyes horoszkópját, születési csillagászati térképét, és elemezheti azt az asztrológiai szimbolika alapján.
  4. A program az elemzés és az előrejelzés során komplex és korszerű módon használja a klasszikus asztrológiai módszereket, például a tranzitet és a progressziót.
  5. A honlapon működő számítógépes programokat asztrológus szakemberekből és tapasztalt programozók alkották meg, akik már több mint 25 éven keresztül dolgoznak ki közösen számos asztrológiai programot, kezdve az első országunkban megjelenő hasonló programoktól.
  6. Az értelmezések és ajánlások szövegét is ez a csapat alkotja meg.
  7. Egy-egy konkrét pillanatban sok bolygókkal összefüggő tényező hat, sokszor egymás ellen. Ezeket az ember nem tudja mind figyelembe venni, feldolgozni, és mindegyikre megfelelően reagálni. Az előrejelzéseinkben és az ajánlásainkban a legfontosabbakat vesszük figyelembe, azokat, amelyek tapasztalataink szerint megadják a reális prioritásokat és a legtöbbször igényelnek feldolgozást.
  8. Személyes horoszkóppal összefüggő egyedi információn túl szakmai tájékoztatást is nyújtunk az általános kozmikus szituációról. Ezt néha „asztrológiai időjárásnak” is nevezik, és erősen hat mindegyikünkre. Ez egy nagyon fontos mozzanat. Ennek az információnak az alapján egy külön asztrológiai irányzat is működik – az elektív asztrológia (vagy a választás asztrológiája), amelynek célja, hogy a különböző cselekvésekhez kiválassza a megfelelő pillanatot. Szolgáltatásaink ilyen ajánlásokat is magukban foglalnak.
  9. Ha folyamatosan kapcsolatban marad a szolgáltatásaink által nyújtott csillagászati információval, még egy szemszöggel gazdagodik a világlátása. Kapcsolatba kerül az asztrológiai szimbolikával, amely már ezer éve hidat képez az ember logikája és intellektusa és a kozmosz törvényei között, amelynek egyébként részei vagyunk, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem.
  10. Végezetül, ez egy élő program, amely él és fejlődik. Az asztrológia kimeríthetetlen. Nagy terveink vannak akár a már létező szolgáltatások fejlesztésében, akár új, nem kevésbé érdekes és életbevágóan fontos szolgáltatások terén. Ez nem utolsó sorban azoktól a visszajelzésektől fog függni, amelyeket Önöktől kapunk.

 

Mostantól bárkinek, aki nem ismeri a professzionális asztrológiát, de szeretne, hogy szakszerű előrejelzéssel rendelkezzen, nem kell majd minden egyes alkalommal egy asztrológushoz fordulnia tanácsért. STAR WAY segíteni fog, hogy önállóan kiigazodjunk a zajló események természetében, és előre jelezzük azok bekövetkeztének idejét néhány perces pontossággal.

 

 

Ha használja a STAR WAY programot, a következőket biztosítunk Önnek:

  • Születési csillagászati térképek kiszámítása és felépítése a több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező professzionális asztrológusok módszere alapján, az asztrológiai szimbolika területéről jövő információ elemzésének lehetőségével;
  • Születési csillagászati térképek alapján összeállított személyes horoszkópok, figyelembe véve a tranzit és progresszív elemzés módszerét;
  • A hatások részletes listája napról napra, a teljes előrejelzési időszakra, egy naptól egy évig terjedő időszakra;
  • Gyakorlati Asztrológiai Intézet horoszkópjainak szerzői értelmezései, a horoszkóp megadott tematikájának megfelelően;
  • A legfontosabb és prioritást élvező hatások kiszámítása, illetve a mindennapi események legnagyobb hatásának időintervallumai, perces pontossággal;
  • Horoszkóp témájának kiválasztása az események alapján (üzleti horoszkóp, pénzügyi horoszkóp, szerelmi horoszkóp, egészségügyi horoszkóp, autóvezetői horoszkóp).

Írjon nekünk

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept