Felhasználói megállapodás

1.1. Jelen Felhasználói megállapodás (a továbbiakban – „Megállapodás”) szabályozza a „STAR WAY” Társaság  777sw.com Honlapjának (a továbbiakban – „Honlap”) használatával kapcsolatos viszonyt a 777sw.com Honlap Adminisztrációja - (a továbbiakban „Adminisztráció”, vagy „Társaság”), valamint fizikai vagy jogi személyek (a továbbiakban „Felhasználó”) között.

1.2. A Honlap felhasználója az a (18 évnél nem fiatalabb) fizikai vagy jogi személy lehet, aki a 777sw.com Honlapon történő önkéntes, ingyenes regisztráció és azt követően a Honlapra történő belépés útján csatlakozik jelen Megállapodáshoz.

1.3. A Megállapodás akkor lép hatályba, amikor Felhasználó a regisztráció során kifejezi egyetértését az alább felsorolt feltételekkel, oly módon, hogy bejelöli „A Felhasználói Megállapodás feltételeit elfogadom” hivatkozást, és a Felhasználó fiókjának eltávolítása pillanatáig tart.

 

A Felhasználói megállapodás tárgya és általános elvek

Jelen Felhasználói megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) rögzíti a Honlap használatának szabályait és feltételeit.

Felhasználó regisztrációja a Honlapon csakis akkor lehetséges, ha a regisztráció mellett külön igazolja, hogy elfogadja a jelen Megállapodásban foglaltakat. Jelen Megállapodást a Honlap Adminisztrációja bármikor, minden külön értesítés nélkül megváltoztathatja. A Megállapodás új szövege a Honlapon történő közzététele pillanatában lép érvénybe, ha a Megállapodás új szövege ettől eltérő kitételt nem tartalmaz.

Regisztráció a Honlapon

Felhasználónak regisztrálnia kell a Honlapon, hogy hozzáférhessen a Honlap összes lehetőségéhez. Ehhez Felhasználónak több, egymást követő lépésben ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot, elektronikus formában. Miután ezt elvégezte, regisztrált Felhasználóvá válik, megkapja személyes felhasználó nevét és jelszavát, amelyek segítségével hozzáférhet a 777sw.com Honlap összes lehetőségéhez.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztrációs űrlap kitöltésekor valós, pontos és teljes körű információt ad magáról és ezeket az adatokat naprakész állapotban tartja. Ha bármelyik adatban változás áll be, Felhasználó köteles azt minél gyorsabban megváltoztatni. Ha a regisztráló személy nem valós adatokat közöl magáról, vagy a Honlap Adminisztrációjának alapos oka van arra, hogy azt feltételezze, a regisztráció során megadott információ nem hiteles, nem teljes, nem pontos, sérti a jelen Megállapodás feltételeit, vagy idegen adatokat tartalmaz, úgy az Adminisztráció jogosult megszakítani, vagy törölni a regisztrációt, megtagadni a hozzáférést a Honlap összes, vagy néhány lehetőségéhez és/vagy eltávolítani a Profilt.

Bejelentkezés a Honlapon

A Felhasználó személyes felhasználó neve és/vagy jelszava, amelyek a Honlapon történő bejelentkezéshez szükségesek, csakis az adott Felhasználóhoz tartoznak.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználó nevét és jelszavát nem hozza nyilvánosságra, harmadik személynek nem adja át, valamint megtesz mindent, hogy felhasználó neve és jelszava ne juthasson harmadik személy tudomására. A személyes felhasználó név és jelszó lehetővé teszi, hogy Felhasználó hozzáférjen a Honlap azon részeihez, amelyek csakis a regisztrált felhasználók számára érhetők el, valamint a Honlap csak az adott Felhasználónak szóló személyes oldalaihoz.

Ha Felhasználó felhasználó nevének és jelszavának segítségével Felhasználón kívül bárki más bejelentkezik a Honlapra, úgy ennek a személynek a teljes tevékenységét úgy tekintik, mintha azt az adott Felhasználó végezte volna. Felhasználó kizárólagos felelősséget visel minden, a Honlapon végzett tevékenységért, valamint minden tevékenységért, amit az ő felhasználó nevének és jelszavának segítségével bármely más személy végzett a Honlapon.

Felhasználó kizárólagos felelősséget visel jelszava biztonságáért, valamint az összes következményért, ami annak nem rendeltetésszerű és/vagy egyéb módon történő használatából ered.

A Honlap Adminisztrációja nem felelős az esetleges adatvesztésért vagy adatrongálásért, ami azért következett be, mert Felhasználó nem tartotta be a jelen Megállapodás adott részének rendelkezéseit.

Az első rendelésnél bármilyen típusú horoszkóp vásárlása eseten a vevő 20 euro fizeti meg az internet szolgáltatásért illetve a bаck iroda nyitásáért és üzemeltetésért.  Az összeg csak egyszer kerül befizetésre, a befizetett összeg érvényes a megállapodás lejáratáig, a kezelési költség a cégtől nem igényelhető vissza. 

A szerzői jogok védelme:

a). Szigorúan tilos a Honlap vagy a Tartalom bármilyen felhasználása (másolás, sokszorosítás, terjesztés, eladás egészben vagy részekben), kivéve, ha az a jelen Szabályzat alapján megengedett, vagy a szerző kifejezett egyetértésével történő felhasználást, a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül. Jelen fejezetben foglaltak be nem tartása esetén a Társaság jogosult intézkedéseket foganatosítani saját belátása szerint.

b). Tilos közzétenni bármilyen információt, ha az az Adminisztráció szerint nem kívánatos, nem felel meg a honlap megalkotásakor kitűzött céloknak, vagy sérti más Felhasználók érdekeit. 

Titoktartás:

A Felhasználó által közölt összes, a 777sw.com Honlap rendelkezésére bocsájtott információ kizárólag csak a rendszeren belül használható fel.

A marketing Partnerprogramban való részvétel szabályai.

Felhasználó vállalja, hogy aktívan toboroz új résztvevőket a 777sw.com Honlapon való részvételre.   

Felhasználó kijelenti, hogy megismerkedett a jelen 777sw.com Honlap „Marketing” fejezetében leírt marketing programmal.

A rendszerben tilos „Fiktív résztvevőket” regisztrálni. Ha ilyen tény kiderül, ezeket a fiókokat zárolják, a Felhasználót, akinek a meghívó kódja alapján az ilyen regisztrálás történik, figyelmeztetik, a továbbiakban fiókját zárolják. Korábban megszerzett bónuszait törlik.

A 777sw.com rendszerben egy adott Felhasználó nevén és személyes elektronikus címével regisztráltan csak egy fiók létezhet.

A Honlap használata során Felhasználó kötelezi magát, hogy:

  • a Honlapon magán és/vagy a Honlapon keresztül nem terjeszt olyan számítógépes vírusokat, vagy más számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat, amelyek alkalmasak bármilyen számítógépes vagy telekommunikációs berendezés, program zavarására, módosítására, zárolására, megsemmisítésére, vagy funkcióik korlátozására, valamint illetéktelen hozzáférési programokat, kereskedelmi szoftverek sorozatszámait és generációs programjaikat, felhasználó neveket, jelszavakat és más eszközöket, amelyek lehetővé teszik az illetéktelen hozzáférést a Honlaphoz, valamint az Interneten lévő fizetős forrásokhoz;
  • nem akadályozza a Honlap normális munkáját;
  • nem terjeszt és/vagy nem alkalmaz olyan számítógépes programokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az információkat, adatbázist, vagy bármilyen más adatot, amelyeket a Honlap tartalmaz, „leszívja” (összegyűjtse), törvénytelenül továbbadja, másolja, zárolja, módosítsa, törölje, valamint a Honlap által előírt korlátozásokat megkerülje;
  • mások személyes adatait nem gyűjti, nem tárolja, nem terjeszti, nem folytat más tevékenységet mások személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban;
  • nem helyez el a Honlapon olyan más internetes forrásokra való hivatkozást, amelyek tartalma ellentétes a törvényes előírásokkal vagy a jelen Megállapodással;
  • nem hoz létre egynél több Profilt;
  • nem közöl valótlan adatokat magáról a Honlapon történő regisztrálás során, nem regisztrál és nem végez bármilyen tevékenységet  a Honlapon más, valóban létező vagy létezett személy nevében, nem közöl harmadik személyre vonatkozó adatokat, nem alkalmaz semmilyen formát vagy módot harmadik személyek törvénytelen képviseletére;
  • jelen Honlap segítségével nem végez semmiféle zsarolásra, pénzszerzésre irányuló tevékenységet, az ürügytől, más Felhasználóktól vagy harmadik személytől függetlenül;
  • nem vesz részt és/vagy nem végez a Honlap felhasználásával kapcsolatban más jogtalan, törvénytelen tevékenységet, ami ellentmond … (az orosz szöveg nincs befejezve)

A Honlap használata

A Honlapot csakis a jelen Megállapodással összhangban és kizárólag a Honlap műszaki adottságainak megfelelő módon szabad használni.

A Honlap működése és használatának felelőssége

A Honlap Adminisztrációja arra törekszik, hogy biztosítsa annak megfelelő működését a nap 24 órájában.

A Társaság jogai és kötelességei:


1. Mivel a rendelkezésre bocsájtott horoszkópok pontosságát nem mindig lehet garantálni, a szolgáltatás bármilyen garancia nélkül történik, Ön saját kockázatára és felelősségére használja azt. Meg kell értenie, hogy a szolgáltató által rendelkezésre bocsájtott információ nem lehet mindig abszolút hiteles.
2. A szolgáltatás oldalain elhelyezett információ megtekintésével, horoszkóp rendelésével, vagy a szolgáltatás bármilyen más módon való igénybevételével Ön ezennel lemond a honlap adminisztrációjával és tulajdonosával szemben bármilyen igényről azokon az portálokon, amelyeken a szolgáltatás elérhető.
3. A szolgáltató által nyújtott információra nincs semmiféle garancia, Ön saját kockázatára és felelősségére használja azt.
4. A szolgáltató által rendelkezésre bocsájtott információt tilos más honlapon közzétenni.

Vitás kérdések rendezése

Felhasználó és a Honlap Adminisztrációja törekedni fognak arra, hogy a közöttük felmerülő minden vitás kérdést és nézeteltérést tárgyalás útján rendezzék. Amennyiben a vitás kérdések és nézeteltérések rendezése tárgyalás útján nem megoldható, úgy azok a Honlap Adminisztrációja székhelyén működő illetékes bíróság hatáskörébe tartoznak.

Befejező rendelkezések.

Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek vagy nem rendelkeznek jogi erővel, az nincs hatással a többi rendelkezés hatályára vagy alkalmazására.

Amennyiben Felhasználó nem ért egyet jelen Megállapodás Szabályaival, vagy azok frissítéseivel, úgy köteles a Honlap használatát felmondani oly módon, hogy saját fiókjából ezt írásban közli az Adminisztrációval.

Ebben az esetben, Felhasználó személyes oldalának törlésével az összes, azon szereplő információ is automatikusan törlődik.

Felhasználó, személyes oldalának törlése után, elveszíti jogát a Honlaphoz való hozzáféréshez.

 

Írjon nekünk

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept